Actueel

Altijd geïnformeerd door een hecht team van redactieleden

Aktiviteitenkalender 2020

De geplande ceremonie rond 75 jaar vrijheid (m.m.v. “Juliana”en “Vocaal”) op donderdag 2 april gaat niet door.

Op donderdag 2 april herdenking bevrijding Almen door de Canadezen bij het monument aan de Dorpsstraat.

De herdenking wordt georganiseerd door Pien Pon en verdere informatie hierover zult u te zijner tijd via de ADI kunnen lezen.

Op donderdag 9 april zal het programma door Jean Kreunen, bekend van het Oorlogsmuseum in Hengelo (Gld.) dat hij geruime tijd leidde, ingevuld worden.

De doelgroep qua leeftijd zal bovenbouw basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs zijn maar geïnteresseerden van alle leeftijden zijn hierbij natuurlijk ook van harte welkom.

Inspiratieverhaal: Van Venus tot Maria


De Protestantse Gemeente van Almen organiseert op dinsdag 11 februari een ontmoetingsmiddag rond Venuskunst.
In voorchristelijke tijden voelde de mens ontzag voor de cyclus van geboorte, leven, dood en wedergeboorte. Men zag het om zich heen, men zag het zich voltrekken in de natuur.
Dat is terug te zien in de zogenaamde Venuskunst: niet-realistische beeldjes van vrouwen vol symboliek.

Deze middag neemt kerkelijk werker Dineke van Oort de belangstellenden mee op een ontdekkingsreis langs de Venusbeeldjes van duizenden jaren geleden, tot de (Zwarte) Madonna’s van nu.
De verzameling die zij heeft opgebouwd blijkt een grove samenvatting van de ontwikkeling en vormt de leidraad voor haar verhaal.
Er is ruimte voor vragen en onderling gesprek over het thema.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur en wordt gehouden in Ons Huis, tegenover de kerk.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Op 16 april zullen de dagen rondom de bevrijding van Almen centraal staan met verhalen van inwoners van ons dorp, aangevuld met beeldmateriaal.
Omdat het feest is, bieden wij als Comité voor Winterlezingen deze twee avonden gratis aan. U hoeft dan dus geen entree te betalen. Noteer de data in uw agenda. U bent allen van harte welkom!

Dirigenten

De afsluitende bijeenkomst op 19 april staat in het teken van Almen en musiceren. Gilian Schmidt, de dirigent van Harmonie Juliana en vioolpedagoge Petra Westra die lesgeeft aan jong en oud en die strijkensembles dirigeert, vertellen over hun werk en passie voor muziek. Beiden dragen bij aan het vergroten en versterken van de muzikale infrastructuur van ons dorp. Ieder op zijn eigen wijze vertellen ze over hun muzikaal leiderschap en laten horen hoe dat tot een welluidend resultaat kan leiden.

De bijeenkomsten op de derde zondag van de maand vinden plaats in de Almense kerk en beginnen om 16.00 uur en duren een uur. De toegang is gratis; na afloop kan nagepraat worden in Ons Huis.

 

Voor meer informatie zie de website: www.zininalmen.nl

Avondvierdaagse

Van 20 t/m 23 april kan iedereen weer wandelen door Almens dreven. In de volgende Almenak zit een aanmeldingsformulier en worden ook starttijden en -plaatsen vermeld. Ook via de ADI worden jullie op de hoogte gehouden.
Zet deze data vast in je agenda!

Nieuws

Vanaf volgende week plaatst de gemeente een container van 240 liter bij de Superrr voor glas afval. Hiermee wil de gemeente de mensen die minder goed mobiel zijn en het glas niet naar omliggende dorpen kunnen brengen tegemoetkomen. De voorziening is alleen beschikbaar tijdens de openingstijden van de Superrr. 's Avonds en in het weekend wordt de container binnen gezet. De container zal wekelijks geleegd worden. Deze voorziening blijft tot het moment dat er weer een milieupark in Almen is.

Het comité 75 jaar vrijheid Almen is druk bezig met de organisatie van een aantal evenementen in en om Almen in april en mei. Het programma loopt al mooi vol!
Een van deze activiteiten is een fietstocht op zondag 3 mei langs een aantal plekken rondom het dorp waar zich tijdens de oorlog of bij de bevrijding bijzondere gebeurtenissen hebben afgespeeld.
Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die ons op korte termijn (voor eind februari) wil helpen met het opnemen van een aantal korte filmpjes (1 minuut) en deze wil monteren en die ook wat bestaand materiaal wil bewerken/inkorten.
Denk je ons hierbij te kunnen helpen, laat het dan graag even weten: Bart Ruiterkamp (bart.ruiterkamp@zonnet.nl, 0575 433862) of Esther Aiking (esther.martensen@kpnmail.nl, 0575 520431).

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes rondom de evenementen die worden georganiseerd? Like dan de Facebook-pagina ’75 jaar vrijheid Almen’. Uiteraard houden we iedereen ook via onder meer de ADI op de hoogte. En om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten: Almen moet begin mei wederom rekening houden met een Canadese invasie.

Muziekvereniging "Juliana"is benieuwd of het eerste vaandel, dat in 1945 verdween, nog ergens in Canada terug te vinden is.
Help ons door onderstaand bericht door te sturen naar familie/vrienden/kennissen met connecties in Canada!

Where is the missing banner of music group Juliana that disappeared during the liberation of The Netherlands?

During a concert by Muziekvereniging Juliana in Almen our banner always has pride of place. As a local music group we are extremely proud of it. This year we celebrate our 110th anniversary. Our banner is 60 years old. The original disappeared during the liberation of our town.

Almen was liberated by the Canadian army in April 1945. When members of the music group wanted to join in on the celebrations, they discovered that their liberators had taken as souvenirs a number of instruments and the banner the orchestra received in 1919 for its 10-year anniversary, probably not realizing the sentimental value of this banner to the group and the town.

The replacement costs for the missing instruments were covered by a war compensation fund but this fund did not cover the replacement of the banner. The school principal contacted the Canadian ambassador in the Netherlands to see if there were any other funds available. As there was no conclusive proof who exactly took the banner, this attempt was in vain but in the spirit of goodwill and friendship, for the 50th anniversary of the music group in 1959 the ambassador made a donation on behalf of Canada to the newly established banner fund. As a result, and because the people of Almen had raised substantial funds as well, a new banner could be presented to the orchestra.

What happened to the original banner remains a mystery till this day. It may very well be mounted on a Canadian wall in memory of a Canadian hero. Or maybe it is stored in the attic of someone who has no idea of its sentimental value. If you know where it is, please contact us. For the 75th anniversary of the liberation of our town and The Netherlands we would like nothing more than put it on display it during our concerts, along with its younger ‘brother’, in honor of our freedom and our liberators.

Can you help us?
Please send a message to Henk Muileman, Almen, Holland.
hnkmlmn@gmail.com

Jubileumuitgave Vocaal


JUBILEUMUITGAVE VOCAAL – Al honderd jaar op weg

Koor Vocaal Almen ‘al honderd jaar op weg’ komt met een eenmalige mooie Jubileumuitgave, in een beperkte oplage. Wij vragen U daarvoor vooraf in te tekenen. Dat kan tot 15 december (Kerstmarkt).

Het boekje is uitgevoerd in A4-formaat, semi-harde omslag (karton), omvang omstreeks 80 pagina’s met meer dan 200 foto’s, namen en illustraties. De kostprijs is € 15,- Het wordt op 12 januari tijdens de Jubileumreceptie aangeboden aan de Burgemeester en is dan verkrijgbaar.


De uitgave is te bestellen door overmaking van € 15,- of een veelvoud daarvan op rekening van CGK Vocaal Almen, NL69 RABO 030 140 7592. U bent dan zeker van een boekje.
U kunt ook het gewenste aantal exemplaren aan de redactie doorgeven, via vocaal100@gmail.com, of intekenen tijdens de Kerstmarkt. Zie verder www.vocaal-almen.nl

Namens Vocaal honderd jaar:
Gerry Boschloo-Kroeze, Joleen Caljouw, Hans Schlaghecke, Herman Westendorp, Medard Hilhorst

Verhalen in Almen


Gert Meppelink heeft een mooie video gemaakt en geplaatst op YouTube van Verhalen in Almen van 16 februari jongstleden. Voor iedereen die er was en er niet was, geniet ervan!

https://youtu.be/eQpkJpwGRhY