Actueel

Altijd geïnformeerd door een hecht team van redactieleden

Aktiviteitenkalender 2018, 2019

Zoals u ongetwijfeld al in de Almanak of de weekbladen heeft gelezen verzorgt Muziekvereniging Juliana op woensdag 20 februari een lunchconcert voor alle oudere inwoners van het dorp in de benedenzaal van “Ons Huis” Vanwege het 110-jarige jubileum wil de muziekvereniging voor alle inwoners van het dorp Almen een activiteit organiseren dit jaar. Deze maand zijn de oudere Almenaren aan de beurt.

Een delegatie van Juliana leden zal gezellige en herkenbare muziek voor u spelen en daarnaast kunt u genieten van een ongetwijfeld heerlijke lunch.

Opgave bij Margreet Broer voor 16 februari
Telefoon: (0575) 431421
Email: info@onshuisalmen.nl

Beste inwoner van Almen,

We hebben de pachtovereenkomst getekend met Natuurmonumenten op Landgoed Velhorst. Onze plannen willen wij graag met u delen.

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond op 20 februari in het Dorpshuis Ons Huis in Almen, aanvang 20.00 uur (inloop 19.45).

Ecoloog Robert Ketelaar geeft een presentatie over de natuur op het landgoed. Naast de presentatie geven wij uitleg over de "Vrienden van Velhorst" waarin u een belangrijke rol speelt. Daarom zien wij u graag tegemoet op deze avond.

Hartelijke groet,
Arjen en Winny van Buuren
Vrienden van Velhorst
www.landgoedvelhorst.nl 

Bij deze wil ik graag een inloopavond voor het initiatief "Zonnepark Afleidingskanaal" onder uw aandacht brengen. Het betreft een project dat zich in de opstartfase begint. De inloopavond heeft als doel de plannen te tonen aan omwonenden en andere belanghebbenden en erover te kunnen spreken.

Iedereen is van harte welkom op donderdag 21 februari van 19.00  tot 21.00 in het dorpshuis van Almen (Dorpsstraat 37, 7218 AC Almen).
Naast de ontwikkelaars van IX Zon is ook een medewerker van de gemeente Lochem aanwezig. Ook is OnePlanetCrowd vertegenwoordigd om de participatiemogelijkheden van het intiatief toe te lichten.

Meer informatie over het initiatief kunt u vinden op www.ixzon.nl/lochem

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Renate Wolters, e-mail: renate@ixzon.nl

Het voorjaar komt er weer aan! Zaterdag 2 maart komen wij vanaf 9.30 uur bij u langs met potgrond, koemestkorrel en tuincompost. Bij aanschaf steunt u hiermee onze muziekvereniging “Juliana” en het scheelt u zwaar tilwerk, want we leveren de zakken netjes bij u aan de deur. De volgende zak(k)en bieden we aan:

 • 1 zak potgrond 40 liter                      :   € 5,50  (3 zakken voor €15,-)
 • 1 zak potgrond 70 liter                      :   € 7,50  (3 zakken voor €21,-)
 • 1 zak tuincompost 40 liter                 :   € 6,00  (3 zakken voor €17,- )
 • 1 zak koemestkorrel 25 liter              : € 14,00

Voor hen, die deze ochtend niet thuis zijn, bieden wij de mogelijkheid om van te voren te bestellen. Dit kan op verschillende manieren:

Bij een bestelling dient u het bedrag vóór 2 Maart over te maken op:

NL43 RABO 0301 4222 22  t.n.v. A.H. Hukker, Muziekvereniging “Juliana”

Let wel, dit is alleen bedoeld voor de bestellingen! Op de verkoopdag 2 maart kan er alleen contant betaald worden!

 

Vrijwilliger worden?: extra hulp is welkom! 

Deze actie wordt uitgevoerd door de muzikanten van “Juliana” en een aantal vrijwilligers, die het leuk vinden om te helpen. Maar extra hulp is altijd welkom! Meld je dan aan bij Floris Ruiterkamp (zie hierboven voor contactgegevens).

We beginnen 2 maart om 9:00 uur en zijn meestal rond 13:00 klaar. Voor koffie en gezelligheid wordt gezorgd en u steunt hiermee ook nog eens muziekvereniging “Juliana”.

6 maart is er de jaarvergadering en zal Anneke Maandag één en ander vertellen over de Vereniging Zorg en Welzijn Almen. Zij geeft dan ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Donderdag 7 maart 2019:          'Verfoeide pausen en oogstrelende kunst'

Ruim 500 jaar geleden in 1517 lanceerde de theoloog Maarten Luther een aanval op de kerkelijke autoriteiten. Hij spijkerde zijn 95 stellingen op de deur van de kerk te Wittenberg en kwam daarmee tegenover Paus Leo X te staan. Juist in deze erbarmelijke tijd bloeide de beeldende kunst als nooit tevoren. Met klinkende namen als die van Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo en Rafael. Hoe valt dat met elkaar te rijmen? De gevolgen waren niet te overzien.
Hoe wordt deze tijd weerspiegeld in de kunst?
Deze kunstvoorstelling van Han van Hagen geeft een antwoord.

Nieuws

Busdienstregeling 2019


De aankomst- en vertrektijden van lijn 54 verschuiven met een half uur.
Na 21.00 uur rijdt Vlinder 854 (belbus) tussen Zutphen, Almen en Laren.
Als je met de Vlinder 854 wil reizen, dan kun je die reserveren via de
Arriva-app, via arriva.nl, of via 0800-0232545.
Als je vanaf station Zutphen met de Vlinder 854 wil reizen, dan hoef je de
Arriva Vlinder niet te reserveren.

Dienstregeling Arriva

Dienstregeling Vlinder

 

Altijd al een idee gehad hoe de voorkant van de Almenak moderner, gezelliger of pakkender zou kunnen? Of beter aan zou sluiten bij de inhoud? Maak dan een nieuw ontwerp voor onze Almenak!

De spelregels:

 • Iedereen, jong en oud, is welkom om een ontwerp voor de voorkant van de Almenak te maken,
 • Er zijn geen eisen aan het soort ontwerp, alles mag. Van tekening, foto, schilderij, illustratie of grafisch ontwerp tot knip- en plakwerk, in kleur of zwart-wit,
 • Het hoeft niet perfect te zijn, eigenheid is belangrijk,
 • De naam ‘Almenak’ dient deel uit te maken van het ontwerp,
 • Het ontwerp dient A4 formaat te zijn,
 • Insturen kan tot 15 december a.s.
 • Ontwerpen kunnen via de mail worden verzonden naar vab@almen-info.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer) of worden afgegeven bij Torenstraat 6 (John Hendriks) of de Hof 3 (Gertie Tuller). Lever je een fysiek ontwerp in, vermeld dan je naam, adres en telefoonnummer op de achterzijde van je ontwerp,
 • Alle ontwerpen zullen in week 51 anoniem worden tentoongesteld in Ons Huis, waar u als inwoner uw stem kunt geven aan het ontwerp dat u het mooist en meest passend vindt. Een oproep hiervoor zal nog volgen via de ADI,
 • Het ontwerp met de meeste stemmen zal met ingang van de eerste uitgave van 2019 gebruikt worden als nieuwe voorkant voor de Almenak. Voor de maker ervan hebben wij een leuke beloning in petto.


We wensen u veel inspiratie en succes en zien uw ontwerp graag tegemoet!

WINTERRUST; STAAL-update

Sinds de eerste week van november heeft museum STAAL een nieuwe expositie. Regionale Achterhoekse dichters hangen met hun wintergedicht in het museum op door Nijstad & Beumkes ontworpen banieren, aangevuld met fotografie van Geert de Groot. Robert Wevers heeft een geweldig winterlandschap in bruikleen gegeven en de film in de schommelzaal die moet u echt komen bekijken; schommelend door vier seizoenen bij de Staringkoepel!

Open: vrijdag/zaterdag/zondag van 11.00 tot 17.00, voor groepen buiten deze openingstijden neem contact op met Joke Dinkelman jokedinkelman@museumstaal.nl

Stichting Accommodaties Almen

Met enige trots kunnen wij berichten dat het project multifunctioneel gebruik van sportzaal Almeloe en dorpshuis Ons Huis inmiddels is voltooid. De verhuizing van Solis fysiopraktijk naar de sportzaal op 5 november jl. markeert het einde aan een lange reeks van werkzaamheden en activiteiten die in feite al in 2011 zijn opgestart en waarover u op gezette tijden in de Almenak werd bijgepraat. Het project omvat de fysieke verbinding van de sportzaal met het dorpshuis en het inrichten van een fysiopraktijkruimte in de sportzaal. Ook werden in het kader van verduurzaming zonnepanelen en zonnecollectoren aangebracht op de gebouwdaken en zijn de buitengevels van de sportzaal voorzien van een isolerende gevelbekleding. Over de afronding van de duurzaamheidsvoorzieningen aan het gebouw van de voetbalvereniging SV-Almen konden wij u al in 2017 berichten. Tevens werd de toegankelijkheid van onze gemeenschapsvoorziening verbeterd door montage van automatische toegangsdeuren naar dorpshuis en fysiopraktijk, de aanleg van parkeerhavens in de Torenstraat en de webcamverbinding van het dorpshuis met de huiskamers van de inwoners van Almen. Al deze voorzieningen vormen een wezenlijke bijdrage aan de exploitatieopbrengsten van dorpshuis en sportzaal ter compensatie van het verlies aan gemeentelijke exploitatiesubsidies. Dit project kon worden gerealiseerd door een éénmalige financiële bijdrage van gemeente Lochem en subsidies van provincie Gelderland en RVO-Nederland waarvoor onze grote dank. Tevens danken wij de aangename samenwerking met de bestuursleden van de VAB, het dorpshuis, Ovéra, SV-Almen, leveranciers en alle overige betrokkenen bij de realisatie van dit omvangrijke project. Binnenkort zult u worden uitgenodigd voor een feestelijke (her)opening van de nieuwe gemeenschapsvoorzieningen.

Rabobank actie Hart voor de Achterhoek

Hart voor de AchterhoekOok dit jaar organiseert de Rabobank weer de actie Hart voor de Achterhoek. Maar liefst 11 Almense verenigingen/stichtingen hebben zich aangemeld. Om alle stemmen in Almen te houden heeft de VAB aangeboden om de promotie in Almen voor z’n rekening te nemen.

Alle leden van de Rabobank krijgen binnenkort per post een stemformulier met een unieke code. Hiermee kunt U stemmen uitbrengen op uw favoriete club of stichting. Dit levert de deelnemende verenigingen/ stichtingen een mooi bedrag op. De stemperiode loopt van 22 mei tot en met 6 juni.

In Almen doen dit jaar de volgende verenigingen/stichtingen mee:

Vereniging Bestedingsdoel
Almense IJsbaan “De Vetweide” Voor duurzaamheid en energiebesparing willen wij ledlampen aanschaffen voor de baanverlichting.
Almense Tennis Club ATC Het opknappen van de oefenkooi om het spelpeil op te krikken en blessures te voorkomen.
CGK Vocaal zangkoor Een cursus stemvorming voor het hele koor gegeven door zangpedagoog Suzanna Veerman.
Dorpshuis Ons Huis Herinrichting van onze speelplaats buiten bij Ons Huis ten behoeve van de kinderopvang.
Jeugdraad Almen Het aanschaffen van nieuwe materialen en een nieuwe tent ten behoeve van het Almense jeugdwerk.
Museum STAAL ‘Echte’ bedrijfskleding om onze bezoekers netjes, verzorgd en professioneel te kunnen ontvangen.
Muziekvereniging “Juliana” Een gedegen muziekopleiding aan onze jeugdleden kunnen bieden met een laagdrempelige instap.
OVERA omni-vereniging Het verfraaien van de binnenzijde van onze sportzaal Almeloe na de verbouwing.
SV Almen voetbal Het aanschaffen van trainingsmateriaal zoals doeltjes, ballen en hesjes voor onze jeugd.
’t Trapveldje schoolplein Toekomstige vervanging van het kunstgras op ons voetbal-/hockeyveld op het schoolplein.
Vrouwen van Nu Het organiseren van een exclusieve avond met een cabaretprogramma of bekende persoon.

De stemmen moeten via de computer worden uitgebracht met gebruikmaking van de unieke code, die u krijgt toegestuurd. Ieder Rabobank lid ontvangt 5 stemmen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.

Voor ouderen, die niet met een computer kunnen stemmen, is er de mogelijkheid om met hulp van anderen toch te stemmen. Dit kan op de woensdagen 30 mei en 5 juni van 10.00 tot 12.00 uur in Ons Huis tijdens de inloopmorgen. U moet dan wel de brief met de unieke code meenemen, die per post bezorgd is. Een computer is aanwezig!