Actueel

Altijd geïnformeerd door een hecht team van redactieleden

Aktiviteitenkalender 2018, 2019

Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem organiseert op woensdag 20 maart
een presentatie met als onderwerp:

Hoe maakt de mens een leefomgeving op Landgoed “Velhorst”,
Door dhr. Hendrik Schuring uit Laren.

Hoe maakt(e) de mens op het landgoed “Velhorst “, dat ten zuidoosten van Almen is gelegen, een leefomgeving voor zichzelf en voor de biodiversiteit? Met behulp van een Power Point presentatie wordt antwoord op deze vraag gegeven door dhr. Hendrik Schuring.
Op de Velhorst is het goed toeven door de variatie in het landschap met doorkijkjes en vergezichten en de eenvoud van het huis en de boerderijen. Het is een ideaal voorbeeld in de geschiedenis van de Gelderse Achterhoek van wonen en werken in een gemeenschap in feodaal verband.
Laag, langs de oever van de Berkel lag het hooi- en weiland. In de vorige eeuw is dat omgekeerd. De boerenerven liggen op de flanken van de rug niet ver van de hei. Dit kampenlandschap heeft een boeiende natuur – en cultuurhistorie.
De komst van vermogende stedelingen heeft met zich meegebracht dat er een landhuis met rondom statige lanen en een parkbos is verschenen. Begin 19de eeuw drukte eigenaar Van Löben Sels zijn stempel op het landschap door de verbouw van het landhuis en de boerderijen , de aanleg van het park en de aanplant van bossen. Het landhuis vormt samen met de tuinmanswoning, de loze, de schuur, de kas en boerderij Nieboer een rustiek ensemble.
De laatste telg uit het geslacht Jhr. Martens van Sevenhoven heeft de Velhorst in 1972 nagelaten aan Natuurmonumenten.
Omdat de laatste twee pachtboeren onlangs vertrokken zijn, zal Natuurmonumenten een natuurondernemer hun plaats laten innemen. Dit jaar zal innovatieve pachter Arjen van Buuren een natuurinclusief landbouwbedrijf beginnen. Het landgoed krijgt daarmee en nieuw en ander perspectief.
Bloemrijke hooi – en weilanden met grazend vee keren terug. Gaat de Berkel daar ook weer meanderen?
Op de kamp zijn ook, na een herstelperiode, kleurrijke graanakkers te verwachten ter versterking van de biodiversiteit van dit unieke natuurmonument in ontwikkeling.
Geïnteresseerden, en dat zullen er velen zijn, kunnen voor deze power point presentatie terecht op:
Datum: woensdag 20 maart, in Zaal Stegeman, te Laren.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: voor HG leden en voor leden van De Elf Marken gratis, niet-leden betalen 5 euro.

Landelijk opschoondag 23 maart


Afgelopen november heeft er een erg succesvolle schoonmaakactie in Almen plaatsgevonden! Met een groep van 40 vrijwilligers hebben wij het zwerfafval in en rondom Almen opgeruimd.
23 maart is de landelijke opschoondag en wij willen ons graag weer inzetten voor een schoner Almen!
Wilt u helpen? Fijn! Meld u dan graag vooraf aan via het volgende e-mailadres almenschoon@gmail.com. De gemeente verzorgt handschoenen, prikstokken, afvalzakken en hesjes.

Programma
Verzamelen om 10.00 uur in het Dorpshuis. We verdelen onder het genot van een kopje koffie de straten.
Vanaf 10.30 uur tot 12.30 uur maken wij het dorp schoon. Om 12.30 uur komen we weer bij elkaar in Ons Huis voor een gezamenlijke lunch en afsluiting.
We zien uw aanmelding via almenschoon@gmail.com graag tegemoet!

Werkgroep Voorzieningen
Vereniging Almens Belang

Zondagmiddag 24 maart 2019 kunt u wandelen en genieten tijdens het ‘Muzikaal Almens Ommetje’. Dit is een wandeltocht langs de Berkel, waarbij op verschillende locaties een muziekensemble van Juliana zal spelen. U kunt op deze plekken even uitrusten en genieten van mooie muziek, een hapje en een drankje. Het geheel wordt afgesloten op het Pleintje van tante Na.

wandeltocht: muzikaal ommetje Juliana,
start 14 – 14.30 u zwembad

Beste Dorpsgenoten,

Graag vragen wij via deze ADI aandacht voor de algemene ledenvergadering van de Oranjevereniging. Deze aankondiging wordt ook opgenomen in de Almenak, maar aangezien de verschijningsdatum hiervan rond de vergaderdatum is, aanvullend deze e-mail/ADI.

De jaarvergadering  houden wij woensdag 27 maart om 20:00 uur in “De Nieuwe Aanleg”. Op de agenda staan onder andere de financiële verantwoording 2018 van het bestuur, programma activiteiten 2019 en bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zijn Marijn Laurensse en Wilco Pelgrum. Hannie Mastebroek is aftredend en stopt met haar bestuurstaken voor de Oranjevereniging. Ter vervanging en uitbreiding van het bestuur worden als bestuurslid voorgedragen Hester Vruggink en Lars Brinkman. Tegenkandidaten kunnen zich tot 20 maart 2019 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat:

Oranjevereniging Ons Vorstenhuis p/a Dorpsstraat 19, 7218 AA Almen.
Aanmeldingen dienen mede ondertekend te zijn door tien leden van de vereniging.

In de agenda zijn overigens ook de data van de activiteiten in 2019 opgenomen. Kom naar onze ledenvergadering en praat mee over onze activiteiten in en voor het dorp!
De agenda voor de ledenvergadering is te vinden op onze website: http://oranjeverenigingalmen.nl/?p=822

Namens het bestuur van de Oranjevereniging, Bart Ruiterkamp, secretaris

Sinds donderdag 22 november is Circulus-Berkel iedere twee weken op donderdag met een vaste onderhoudsploeg aan het werk in Almen. Om het contact met inwoners laagdrempelig te houden en de lijntjes kort, is ploegleider Hans Enderink op die dagen van 9.30 tot 10.30 uur aanwezig in Ons Huis. Heeft u vragen, opmerkingen, wensen of tips ten aanzien van het beheer en onderhoud van de buitenruimte, spreek hem daarvoor dan gerust aan!

Nieuws

Busdienstregeling 2019


De aankomst- en vertrektijden van lijn 54 verschuiven met een half uur.
Na 21.00 uur rijdt Vlinder 854 (belbus) tussen Zutphen, Almen en Laren.
Als je met de Vlinder 854 wil reizen, dan kun je die reserveren via de
Arriva-app, via arriva.nl, of via 0800-0232545.
Als je vanaf station Zutphen met de Vlinder 854 wil reizen, dan hoef je de
Arriva Vlinder niet te reserveren.

Dienstregeling Arriva

Dienstregeling Vlinder

 

Altijd al een idee gehad hoe de voorkant van de Almenak moderner, gezelliger of pakkender zou kunnen? Of beter aan zou sluiten bij de inhoud? Maak dan een nieuw ontwerp voor onze Almenak!

De spelregels:

  • Iedereen, jong en oud, is welkom om een ontwerp voor de voorkant van de Almenak te maken,
  • Er zijn geen eisen aan het soort ontwerp, alles mag. Van tekening, foto, schilderij, illustratie of grafisch ontwerp tot knip- en plakwerk, in kleur of zwart-wit,
  • Het hoeft niet perfect te zijn, eigenheid is belangrijk,
  • De naam ‘Almenak’ dient deel uit te maken van het ontwerp,
  • Het ontwerp dient A4 formaat te zijn,
  • Insturen kan tot 15 december a.s.
  • Ontwerpen kunnen via de mail worden verzonden naar vab@almen-info.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer) of worden afgegeven bij Torenstraat 6 (John Hendriks) of de Hof 3 (Gertie Tuller). Lever je een fysiek ontwerp in, vermeld dan je naam, adres en telefoonnummer op de achterzijde van je ontwerp,
  • Alle ontwerpen zullen in week 51 anoniem worden tentoongesteld in Ons Huis, waar u als inwoner uw stem kunt geven aan het ontwerp dat u het mooist en meest passend vindt. Een oproep hiervoor zal nog volgen via de ADI,
  • Het ontwerp met de meeste stemmen zal met ingang van de eerste uitgave van 2019 gebruikt worden als nieuwe voorkant voor de Almenak. Voor de maker ervan hebben wij een leuke beloning in petto.


We wensen u veel inspiratie en succes en zien uw ontwerp graag tegemoet!

WINTERRUST; STAAL-update

Sinds de eerste week van november heeft museum STAAL een nieuwe expositie. Regionale Achterhoekse dichters hangen met hun wintergedicht in het museum op door Nijstad & Beumkes ontworpen banieren, aangevuld met fotografie van Geert de Groot. Robert Wevers heeft een geweldig winterlandschap in bruikleen gegeven en de film in de schommelzaal die moet u echt komen bekijken; schommelend door vier seizoenen bij de Staringkoepel!

Open: vrijdag/zaterdag/zondag van 11.00 tot 17.00, voor groepen buiten deze openingstijden neem contact op met Joke Dinkelman jokedinkelman@museumstaal.nl

Stichting Accommodaties Almen

Met enige trots kunnen wij berichten dat het project multifunctioneel gebruik van sportzaal Almeloe en dorpshuis Ons Huis inmiddels is voltooid. De verhuizing van Solis fysiopraktijk naar de sportzaal op 5 november jl. markeert het einde aan een lange reeks van werkzaamheden en activiteiten die in feite al in 2011 zijn opgestart en waarover u op gezette tijden in de Almenak werd bijgepraat. Het project omvat de fysieke verbinding van de sportzaal met het dorpshuis en het inrichten van een fysiopraktijkruimte in de sportzaal. Ook werden in het kader van verduurzaming zonnepanelen en zonnecollectoren aangebracht op de gebouwdaken en zijn de buitengevels van de sportzaal voorzien van een isolerende gevelbekleding. Over de afronding van de duurzaamheidsvoorzieningen aan het gebouw van de voetbalvereniging SV-Almen konden wij u al in 2017 berichten. Tevens werd de toegankelijkheid van onze gemeenschapsvoorziening verbeterd door montage van automatische toegangsdeuren naar dorpshuis en fysiopraktijk, de aanleg van parkeerhavens in de Torenstraat en de webcamverbinding van het dorpshuis met de huiskamers van de inwoners van Almen. Al deze voorzieningen vormen een wezenlijke bijdrage aan de exploitatieopbrengsten van dorpshuis en sportzaal ter compensatie van het verlies aan gemeentelijke exploitatiesubsidies. Dit project kon worden gerealiseerd door een éénmalige financiële bijdrage van gemeente Lochem en subsidies van provincie Gelderland en RVO-Nederland waarvoor onze grote dank. Tevens danken wij de aangename samenwerking met de bestuursleden van de VAB, het dorpshuis, Ovéra, SV-Almen, leveranciers en alle overige betrokkenen bij de realisatie van dit omvangrijke project. Binnenkort zult u worden uitgenodigd voor een feestelijke (her)opening van de nieuwe gemeenschapsvoorzieningen.

Rabobank actie Hart voor de Achterhoek

Hart voor de AchterhoekOok dit jaar organiseert de Rabobank weer de actie Hart voor de Achterhoek. Maar liefst 11 Almense verenigingen/stichtingen hebben zich aangemeld. Om alle stemmen in Almen te houden heeft de VAB aangeboden om de promotie in Almen voor z’n rekening te nemen.

Alle leden van de Rabobank krijgen binnenkort per post een stemformulier met een unieke code. Hiermee kunt U stemmen uitbrengen op uw favoriete club of stichting. Dit levert de deelnemende verenigingen/ stichtingen een mooi bedrag op. De stemperiode loopt van 22 mei tot en met 6 juni.

In Almen doen dit jaar de volgende verenigingen/stichtingen mee:

Vereniging Bestedingsdoel
Almense IJsbaan “De Vetweide” Voor duurzaamheid en energiebesparing willen wij ledlampen aanschaffen voor de baanverlichting.
Almense Tennis Club ATC Het opknappen van de oefenkooi om het spelpeil op te krikken en blessures te voorkomen.
CGK Vocaal zangkoor Een cursus stemvorming voor het hele koor gegeven door zangpedagoog Suzanna Veerman.
Dorpshuis Ons Huis Herinrichting van onze speelplaats buiten bij Ons Huis ten behoeve van de kinderopvang.
Jeugdraad Almen Het aanschaffen van nieuwe materialen en een nieuwe tent ten behoeve van het Almense jeugdwerk.
Museum STAAL ‘Echte’ bedrijfskleding om onze bezoekers netjes, verzorgd en professioneel te kunnen ontvangen.
Muziekvereniging “Juliana” Een gedegen muziekopleiding aan onze jeugdleden kunnen bieden met een laagdrempelige instap.
OVERA omni-vereniging Het verfraaien van de binnenzijde van onze sportzaal Almeloe na de verbouwing.
SV Almen voetbal Het aanschaffen van trainingsmateriaal zoals doeltjes, ballen en hesjes voor onze jeugd.
’t Trapveldje schoolplein Toekomstige vervanging van het kunstgras op ons voetbal-/hockeyveld op het schoolplein.
Vrouwen van Nu Het organiseren van een exclusieve avond met een cabaretprogramma of bekende persoon.

De stemmen moeten via de computer worden uitgebracht met gebruikmaking van de unieke code, die u krijgt toegestuurd. Ieder Rabobank lid ontvangt 5 stemmen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.

Voor ouderen, die niet met een computer kunnen stemmen, is er de mogelijkheid om met hulp van anderen toch te stemmen. Dit kan op de woensdagen 30 mei en 5 juni van 10.00 tot 12.00 uur in Ons Huis tijdens de inloopmorgen. U moet dan wel de brief met de unieke code meenemen, die per post bezorgd is. Een computer is aanwezig!