Colofon

Almen-info.nl is een site van, voor, door en over Almenaren. De site is een initiatief van de Vereniging Almens Belang (VAB) om Almen digitaal op de kaart te zetten. In 2018 is de site in een nieuw jasje gestoken door de sitebouwers Jan de Groot en Floris van de Wetering met behulp van het CMS-systeem Umbraco.

De redactie wordt gevormd door:

  • Peter Schieven
  • Jan de Groot
  • Floris van de Wetering de Rooij

De redactie houdt zich bezig met het verwerven, bewerken en plaatsen van Almense wetenswaardigheden. Deze kunnen worden gemaild naar redactie@almen-info.nl.
Daarnaast wordt voortdurend aan verbetering van de site gewerkt. Suggesties of tips zijn daarom welkom bij één van bovengenoemde redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden berichten te redigeren. In uitzonderlijke gevallen kan de redactie besluiten ingezonden berichten of foto’s te weigeren. De redactie verklaart deze site zorgvuldig en naar beste eer en geweten te hebben samengesteld, maar kan juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie niet garanderen. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg zou kunnen zijn van handelingen en/of beslissingen voortkomend uit bedoelde informatie. De redactie stelt het op prijs, als (mogelijke) onvolkomenheden worden gemeld.

Voor het plaatsen van een ingezonden bericht gelden de volgende criteria: Het bericht is afkomstig van een inwoner van Almen dan wel bedoeld voor Almenaren.
Het bericht dient om Almenaren te informeren. Het bericht is niet commercieel van aard.

De foto's op de website zijn afkomstig uit de collecties van Joost Wiltink fotografie, Dick Loman en Henk Muileman.