Agenda

Voor meer informatie klik op het agenda item

Aktiviteitenkalender 2020

Expositie schilderijen en houtsculpturen in het Tramstation

Tijdens deze eerste expositie in 2020 in het Tramstation in Gorssel tonen Giovanni Casander uit Gorssel en Bert Stroop uit Apeldoorn de objecten die zij de afgelopen jaren gemaakt hebben.
Giovanni Casander leeft zich sinds een jaar uit in het creëren van houten figuratieve voorwerpen, die zeer gedetailleerd zijn. Daarnaast heeft Giovanni zich de afgelopen jaren bekwaamd in het maken van aquarellen en realistische c.q. surrealistische olieverf schilderijen. Twee totaal verschillende kunstvormen maar dat spreekt hem juist erg aan.
Bert Stroop is beeldhouwer in de traditionele zin van het woord met figuratieve, abstracte en organische objecten. Meestal in hout maar ook in steen. Hij houdt ervan om van het massieve materiaal van hout of steen, een open en slanke sculptuur te creëren. Daarbij geleid door het materiaal zelf, dat zich niet laat dwingen, zoals schimmels, rot, noesten en de natuurlijke grillige vorm en structuur van het materiaal. Daarnaast maakt Bert af en toe een uitstapje naar de schilderkunst, hetgeen meer en meer zijn passie is.
De ideeën ontstaan veelal door een wisselwerking tussen de kunstenaars onderling. Het is een boeiend traject om vanuit het niets naar een concreet resultaat toe te werken. Elke keer weer een ontdekkingstocht waarbij het eindresultaat pas aan het eind in zicht komt. De kunstenaars inspireren en motiveren elkaar.

Openingstijden
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het Tramstation: iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, en tijdens de open dag op zaterdag 1 februari 2020 van 10.30 tot 15.00 uur.

Op 1 februari zijn beide kunstenaars in het Tramstation aanwezig om tekst en uitleg te geven. Van buitenaf zijn exposities in het Tramstation permanent te zien.

Contactgegevens :giovannicasander@hotmail.com en bert.stroop@gmail.com
Adres: Het Tramstation, Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel.

Start Poëzieweek in museum STAAL
Van donderdag 30 januari t/m 5 februari 2020 is het Nationale Poëzieweek. De Poëzieweek wordt op donderdagavond 30 januari geopend in museum STAAL met de voorstelling ‘Sagen en legendes’ door verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink en wordt de nieuwe dorpsdichter van Almen bekend gemaakt. Mochten jullie meer willen weten bel of kijk op de website van museum STAAL

Zelfwerkzaamheid

De bijeenkomst op 16 februari staat in het teken van ‘Zeer Korte Verhalen’. We dagen Almenaren ertoe uit eigen korte verhalen die zondag in de Almense kerk over het voetlicht te brengen (zie bijgaand kader). We weten ons daarbij verzekerd van de steun van A.L. Snijders, meester in het genre van het korte verhaal.

In de twee afsluitende bijeenkomsten speelt muziek opnieuw een belangrijke rol. In maart wordt het verhaal van de deugniet Peer Gynt verteld en omlijst met muziek van Edvard Grieg. Jonge musici van Juliana en pianoleerlingen van Adrienne Althof voeren het uit, aan de hand van arrangementen die Henk Vruggink speciaal hiervoor heeft gemaakt. De cyclus wordt in maart afgesloten met de medewerking van twee dirigenten, Gilian Schmidt en Petra Westra, die laten zien hoe muzikaal leiderschap in Almen leidt tot welluidende klanken. 

De bijeenkomsten beginnen om 16.00 uur, duren een uur, waarna er nagepraat kan worden in Ons Huis.

Voor meer informatie zie de website www.zininalmen.nl

UITNODIGING INSPRAAKAVOND ONS HUIS

Beste Almenaren,
Ons Huis, uw dorpshuis, draait nu 2 jaar zonder subsidie. De verbouwing Ons Huis-sportzaal heeft een aantal gezamenlijke besparingen en inkomsten opgeleverd. Hetgeen maakt dat we nu voor het tweede jaar in staat zijn een positief eindresultaat te realiseren. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat er nog meer synergie voordelen zijn te behalen door nauwere samenwerking. Naast OH beheren we ook de gemeenschappelijke ruimte in “de Linde”.  Ook hier moeten we het doen met zeer beperkte middelen, maar ook dat lukt tot op heden. In beide situaties is de inzet van onze vrijwilligers van zeer groot belang. Toch zijn wij ook door het wegvallen van de subsidies gedwongen om kleine prijsaanpassingen t.a.v. huur en consumpties te doen. Het begrip hiervoor is er eigenlijk altijd wel, maar de acceptatie is in sommige gevallen was lastiger, omdat het altijd zo geweest is.

“Ons Huis” is geen commerciële club en gaat dus ook niet uit van een winstmarge. Wij willen graag zoveel mogelijk in de behoeften van de Almenaren voorzien voor een royale kostprijs. Het royale hebben we nodig om ook in de toekomst uw dorpshuis te behouden.  11 maart 2020 organiseren wij een avond voor alle Almenaren om u bij te praten over het reilen en zeilen van “Ons Huis” en om met u van gedachten te wisselen over de mogelijkheden inzake het gebruik van het dorpshuis, eventueel in combinatie met de sportzaal.

Binnen het bestuur van “Ons Huis” heeft inmiddels een mutatie plaatsgevonden. Bianca Semmekrot heeft wegens drukke werkzaamheden afscheid genomen. We hebben Ellen Laurense bereid gevonden om zitting in het bestuur te nemen.  Wij danken Bianca voor haar geweldige inzet en heten Ellen hartelijk welkom in het bestuur.
Namens het bestuur, Henk Berends

Het verhaal van Peer Gynt op muziek van Grieg.
Uitgevoerd door jonge musici van Juliana, Adrienne Althof en pianoleerlingen en Jeanet van Woerden als verteller.

Voor meer informatie zie de website www.zininalmen.nl

Gilian Schmidt (Harmonie Juliana) en Petra Westra (strijkensembles voor jong en oud) vertellen en laten horen hoe muzikaal leiderschap tot welluidend resultaat kan leiden.

Voor meer informatie zie de website www.zininalmen.nl

Algemeen

Bestelde boeken kunnen worden gehaald en/of gebracht naar de Superrr.

Sinds donderdag 22 november 2018 is Circulus-Berkel iedere twee weken op donderdag met een vaste onderhoudsploeg aan het werk in Almen. Om het contact met inwoners laagdrempelig te houden en de lijntjes kort, is ploegleider Hans Enderink op die dagen van 9.30 tot 10.30 uur aanwezig in Ons Huis. Heeft u vragen, opmerkingen, wensen of tips ten aanzien van het beheer en onderhoud van de buitenruimte, spreek hem daarvoor dan gerust aan!

Zorg en Welzijn Almen

Wekelijks wordt, onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen, een inloopochtend voor ouderen georganiseerd. Dit is elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Dorpshuis Ons Huis. Op de inloopochtend is iedereen welkom ongeacht of men lid is of niet.

Iedere tweede woensdagochtend van de maand kan men tijdens de inloopochtend ook kleine reparaties laten uitvoeren door de vrijwilligers van het Repaircafé.

Iedere laatste woensdagochtend van de maand wordt de inloopochtend afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het is ook mogelijk om alleen bij de maaltijd aan te schuiven.

Wilt u graag komen en hebt u geen vervoer naar het dorpshuis, dan kunt u bellen met Anneke Maandag, tel. 06 23 38 60 20
Zij zal met u bespreken hoe het een en ander geregeld kan worden.

 

Oud papier, blauwe containerBeste Almenaren,

Elke 2e zaterdag van de maand zal uw blauwe container met oud papier weer worden geleegd door Circulus- Berkel en muziekvereniging Juliana op de route die is afgesproken: het dorp, de Ehzerallee en de Scheggertdijk, en ook de Asselerweg, Azinkdijk en (oude) Kapelweg. Twee groepjes van 2 vrijwilligers zullen vanaf 8.00 uur helpen uw blauwe container te legen.

Wij vragen u de blauwe container voor 7.45 uur ’s ochtends aan de weg te plaatsen met het handvat naar de weg toe! Wel graag op dezelfde plek als de oranje container, zoals u gewend bent. Tevens willen wij u vragen geen los papier of karton bij de container te zetten. Wij mogen namelijk geen los materiaal in de vuilniswagen gooien en zullen al het losse spul moeten laten liggen.

Voor meer informatie of vragen; kijk op de site van de gemeente Lochem of Circulus Berkel of neem contact op met een bestuurslid van Juliana (zie www.juliana-almen.nl).

Gerrie Brinkman
e-mail: secretariaat@juliana-almen.nl
website: www.juliana-almen.nl

Elke 3e zondag van de maand in de periode oktober-april.

Voor meer informatie zie de website www.zininalmen.nl