Agenda

Voor meer informatie klik op het agenda item

Aktiviteitenkalender 2020

Expositie schilderijen en houtsculpturen in het Tramstation

Tijdens deze eerste expositie in 2020 in het Tramstation in Gorssel tonen Giovanni Casander uit Gorssel en Bert Stroop uit Apeldoorn de objecten die zij de afgelopen jaren gemaakt hebben.
Giovanni Casander leeft zich sinds een jaar uit in het creëren van houten figuratieve voorwerpen, die zeer gedetailleerd zijn. Daarnaast heeft Giovanni zich de afgelopen jaren bekwaamd in het maken van aquarellen en realistische c.q. surrealistische olieverf schilderijen. Twee totaal verschillende kunstvormen maar dat spreekt hem juist erg aan.
Bert Stroop is beeldhouwer in de traditionele zin van het woord met figuratieve, abstracte en organische objecten. Meestal in hout maar ook in steen. Hij houdt ervan om van het massieve materiaal van hout of steen, een open en slanke sculptuur te creëren. Daarbij geleid door het materiaal zelf, dat zich niet laat dwingen, zoals schimmels, rot, noesten en de natuurlijke grillige vorm en structuur van het materiaal. Daarnaast maakt Bert af en toe een uitstapje naar de schilderkunst, hetgeen meer en meer zijn passie is.
De ideeën ontstaan veelal door een wisselwerking tussen de kunstenaars onderling. Het is een boeiend traject om vanuit het niets naar een concreet resultaat toe te werken. Elke keer weer een ontdekkingstocht waarbij het eindresultaat pas aan het eind in zicht komt. De kunstenaars inspireren en motiveren elkaar.

Openingstijden
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het Tramstation: iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, en tijdens de open dag op zaterdag 1 februari 2020 van 10.30 tot 15.00 uur.

Op 1 februari zijn beide kunstenaars in het Tramstation aanwezig om tekst en uitleg te geven. Van buitenaf zijn exposities in het Tramstation permanent te zien.

Contactgegevens :giovannicasander@hotmail.com en bert.stroop@gmail.com
Adres: Het Tramstation, Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel.

Green Book’ in Almen

Op woensdag 26 februari draait in het Almens filmhuis (Ons Huis, Dorpsstraat 37, Almen) de Amerikaanse biografische roadmovie ‘Green Book’ (2018). 'Green Book' volgt een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter (Viggo Mortensen) die zijn baan verliest wanneer zijn nachtclub moet sluiten. Hij besluit om als blanke chauffeur te rijden voor een uiterst getalenteerde zwarte klassieke pianist (Mahershala Ali) in het Amerikaanse zuiden van de jaren 60. De twee kunnen elkaar niet luchten of zien, maar krijgen geleidelijk aan een band met elkaar.

Foyer open om 19.30, aanvang film (voorafgegaan door een korte inleiding) om 20.00, entree €5,-.

Lezing over de Heksverbranding door Elsje August de Meijer en Manja Bedner

Op vrijdag 28 februari 2020 wordt er een lezing gegeven over de heksverbranding op het dorpsplein in Almen. Dit waargebeurde verhaal is de aanleiding geweest dat Elsje August de Meijer onderzoek heeft gedaan en daar een essay over heeft geschreven. Na de lezing kunt u in het donker het museum bewonderen.

Het museum is die avond open vanaf 19.30 uur. De lezingpresentatie en voorstelling starten om 20.00 uur. Entree €10,00 inclusief een kopje koffie of thee

 

Kaarten zijn te koop in Museum STAAL Dorpsstraat 39 7218AC Almen of via info@museumstaal.nl te reserveren

Hierbij een uitnodiging van GroenLinks afdeling Lochem voor een gratis film over toekomstbestendige landbouw. Het is een optimistische film over landbouw in harmonie met mens en natuur.

Zondagmiddag 8 maart om 15.00 uur.
Locatie: “Ons Huis” in Almen.


Binnenlopen mag, maar wil je zeker zijn van een plaats, dan graag een mailtje naar jvanborrendam@xs4all.nl Zie voor meer info de website: http://lochem.groenlinks.nl

UITNODIGING INSPRAAKAVOND ONS HUIS

Beste Almenaren,
Ons Huis, uw dorpshuis, draait nu 2 jaar zonder subsidie. De verbouwing Ons Huis-sportzaal heeft een aantal gezamenlijke besparingen en inkomsten opgeleverd. Hetgeen maakt dat we nu voor het tweede jaar in staat zijn een positief eindresultaat te realiseren. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat er nog meer synergie voordelen zijn te behalen door nauwere samenwerking. Naast OH beheren we ook de gemeenschappelijke ruimte in “de Linde”.  Ook hier moeten we het doen met zeer beperkte middelen, maar ook dat lukt tot op heden. In beide situaties is de inzet van onze vrijwilligers van zeer groot belang. Toch zijn wij ook door het wegvallen van de subsidies gedwongen om kleine prijsaanpassingen t.a.v. huur en consumpties te doen. Het begrip hiervoor is er eigenlijk altijd wel, maar de acceptatie is in sommige gevallen was lastiger, omdat het altijd zo geweest is.

“Ons Huis” is geen commerciële club en gaat dus ook niet uit van een winstmarge. Wij willen graag zoveel mogelijk in de behoeften van de Almenaren voorzien voor een royale kostprijs. Het royale hebben we nodig om ook in de toekomst uw dorpshuis te behouden.  11 maart 2020 organiseren wij een avond voor alle Almenaren om u bij te praten over het reilen en zeilen van “Ons Huis” en om met u van gedachten te wisselen over de mogelijkheden inzake het gebruik van het dorpshuis, eventueel in combinatie met de sportzaal.

Binnen het bestuur van “Ons Huis” heeft inmiddels een mutatie plaatsgevonden. Bianca Semmekrot heeft wegens drukke werkzaamheden afscheid genomen. We hebben Ellen Laurense bereid gevonden om zitting in het bestuur te nemen.  Wij danken Bianca voor haar geweldige inzet en heten Ellen hartelijk welkom in het bestuur.
Namens het bestuur, Henk Berends

Peer Gynt

 

Zondagmiddag 15 maart vertelt Jeannet van Woerden het verhaal van Peer Gynt. Het leven van deze Noorse deugniet, die na een leven van ondeugden en egoïsme uiteindelijk tot inkeer komt, is opgetekend in een toneelstuk van Henrik Ibsen en op muziek gezet door Edvard Grieg. De vertelling wordt ook nu omlijst met muziek. Jonge musici van harmonie Juliana en pianoleerlingen van Adrienne Althof omlijsten de vertelling. Special voor deze uitvoering heeft Henk Vruggink de arrangementen geschreven.

Kom dat horen en zien!

Aanvang film 20.00. De koffie staat klaar vanaf 19.30. Kosten € 5, -

Zaterdag 28 maart een verrassingsconcert in de grote zaal van de Nieuwe Aanleg waarbij ook het jeugdorkest een platform krijgt. Het concert zal om 19.30 uur aanvangen.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

 

Op zaterdag 28 maart organiseert Stichting Het Trapveldje weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs in Almen. Van 10.30 tot 12.30 uur ben je welkom in dorpshuis Ons Huis.

 

Als je kleding of andere artikelen wilt inbrengen, kun je op donderdag 19 maart (van 14.00 tot 14.15 uur) en op vrijdag 20 maart (van 11.45 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 14.15 uur) een stickervel afhalen op het schoolplein bij de Julianaschool (bij slecht weer in de school). Ingebracht mag worden: zomerkleding, speelgoed, fietsjes, babymeubilair, fiets- en autostoeltjes etc. Van de opbrengst van de artikelen gaat 50 procent naar de inbrenger, de andere helft is voor Stichting Het Trapveldje die de opbrengst gebruikt voor het onderhoud van de speeltuin in Almen en voor de activiteiten die hier worden georganiseerd.

 

Naast de beurs zijn er ook andere activiteiten voor kinderen, zoals grabbelen en schminken. Ook voor de lekkere trek en een kopje koffie of frisdrank kun je prima terecht!

 

Voor meer informatie kun je bellen met Wendy Ruiterkamp, 0575-433685 of Lindsey Schonewille, 0575-469176. En als je de pagina ‘Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Almen’ liket op Facebook blijf je voortaan volledig op de hoogte van al het nieuws rondom deze beurs die twee keer per jaar plaatsvindt.

Op donderdag 2 april herdenking bevrijding Almen door de Canadezen bij het monument aan de Dorpsstraat.

De herdenking wordt georganiseerd door Pien Pon en verdere informatie hierover zult u te zijner tijd via de ADI kunnen lezen.

Op donderdag 9 april zal het programma door Jean Kreunen, bekend van het Oorlogsmuseum in Hengelo (Gld.) dat hij geruime tijd leidde, ingevuld worden.

De doelgroep qua leeftijd zal bovenbouw basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs zijn maar geïnteresseerden van alle leeftijden zijn hierbij natuurlijk ook van harte welkom.

Inspiratieverhaal: Van Venus tot Maria


De Protestantse Gemeente van Almen organiseert op dinsdag 11 februari een ontmoetingsmiddag rond Venuskunst.
In voorchristelijke tijden voelde de mens ontzag voor de cyclus van geboorte, leven, dood en wedergeboorte. Men zag het om zich heen, men zag het zich voltrekken in de natuur.
Dat is terug te zien in de zogenaamde Venuskunst: niet-realistische beeldjes van vrouwen vol symboliek.

Deze middag neemt kerkelijk werker Dineke van Oort de belangstellenden mee op een ontdekkingsreis langs de Venusbeeldjes van duizenden jaren geleden, tot de (Zwarte) Madonna’s van nu.
De verzameling die zij heeft opgebouwd blijkt een grove samenvatting van de ontwikkeling en vormt de leidraad voor haar verhaal.
Er is ruimte voor vragen en onderling gesprek over het thema.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur en wordt gehouden in Ons Huis, tegenover de kerk.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Op 16 april zullen de dagen rondom de bevrijding van Almen centraal staan met verhalen van inwoners van ons dorp, aangevuld met beeldmateriaal.
Omdat het feest is, bieden wij als Comité voor Winterlezingen deze twee avonden gratis aan. U hoeft dan dus geen entree te betalen. Noteer de data in uw agenda. U bent allen van harte welkom!

Dirigenten

 

De afsluitende bijeenkomst op 19 april staat in het teken van Almen en musiceren. Gilian Schmidt, de dirigent van Harmonie Juliana en vioolpedagoge Petra Westra die lesgeeft aan jong en oud en die strijkensembles dirigeert, vertellen over hun werk en passie voor muziek. Beiden dragen bij aan het vergroten en versterken van de muzikale infrastructuur van ons dorp. Ieder op zijn eigen wijze vertellen ze over hun muzikaal leiderschap en laten horen hoe dat tot een welluidend resultaat kan leiden.

 

De bijeenkomsten op de derde zondag van de maand vinden plaats in de Almense kerk en beginnen om 16.00 uur en duren een uur. De toegang is gratis; na afloop kan nagepraat worden in Ons Huis.

 

Voor meer informatie zie de website: www.zininalmen.nl

Avondvierdaagse

Van 20 t/m 23 april kan iedereen weer wandelen door Almens dreven. In de volgende Almenak zit een aanmeldingsformulier en worden ook starttijden en -plaatsen vermeld. Ook via de ADI worden jullie op de hoogte gehouden.
Zet deze data vast in je agenda!

Vooraankondiging jaarvergadering

Om 20.00 uur jaarlijkse ledenvergadering in Ons Huis. In de volgende Almenak meer hierover. We zien u graag!

Bent u al lid van de VAB?

Met uw lidmaatschap maakt u het mogelijk dat wij ons in blijven zetten voor de belangen van Almen en haar inwoners. Meer informatie over onze werkzaamheden vindt u op de site vab.almen-info.nl. U kunt zich hier ook aanmelden als lid. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze secretaris voor meer informatie of uw aanmelding, via vab@almen-info.nl.

 

Agendapunten

Heeft u een punt voor de VAB, dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar ons mailadres vab@almen-info.nl of door één van onze bestuursleden aan te spreken:
Herman Minkjan, Anja Harkink, John Hendriks, Henk Berends, Niko Venneker,
Liza Westendorp, Peter Schieven, Annemarie Kok, Wilco Pelgrum en Gertie Tuller.

 

Ook kunt u gebruikmaken van het inloophalfuurtje voorafgaand aan iedere bestuursvergadering. Meld u daarvoor vooraf graag even aan via vab@almen-info.nl. De data van de bestuursvergaderingen staan op de website vab.almen-info.nl. Een vooraankondiging van iedere bestuursvergadering wordt geplaatst in De Gids.

Ons Huis

Kom dat horen en zien!
Aanvang film 20.00. De koffie staat klaar vanaf 19.30. Kosten € 5, -

Fietstocht in en rondom Almen, aankomst Canadese wandelaars.

Buitenconcert met Pacific Spirit Choir uit Vancouver (Canada) ’s avonds

Dodenherdenking 4 mei

Op 4 mei de traditionele plechtigheid op de begraafplaats Almen-Harfsen. Als gebruikelijk is er de herdenking, korte toespraken en twee minuten stilte en speelt muziekvereniging Juliana enkele koralen. Afsluitend is hier een rondgang langs de graven van diegenen die in de oorlog zijn omgekomen. Vervolgens gaan we naar het Elger waar rond 21.00 uur de groep Canadezen aankomt. Zij lopen een verlichte toortsentocht naar het monument waar wij als Almense bevolking kunnen aansluiten. De volgende keer meer informatie hierover.

Net als bij de 50e, 60e en 70e viering van de bevrijding kan er op 5 mei een grotere route gefietst worden van circa 37 kilometer.

Deze bevrijdingsfietstocht zal ook een opstartpunt in Almen krijgen en komt langs diverse oorlogsoverblijfselen en monumenten in Gorssel, Eefde en Harfsen-Joppe.

20 mei en 23 mei: Matinee- en Jubileumconcert

Op zaterdagavond 23 mei is er spetterend jubileumconcert waarmee het jubileumjaar afgesloten wordt.

Als u verhinderd bent is er op woensdagmiddag 20 mei  een matinee-uitvoering van het concert, waarbij o.a. ook (school)kinderen meezingen.

20 mei en 23 mei: Matinee- en Jubileumconcert

Op zaterdagavond 23 mei is er spetterend jubileumconcert waarmee het jubileumjaar afgesloten wordt.

Als u verhinderd bent is er op woensdagmiddag 20 mei  een matinee-uitvoering van het concert, waarbij o.a. ook (school)kinderen meezingen.

Kom dat horen en zien!
Aanvang film 20.00. De koffie staat klaar vanaf 19.30. Kosten € 5, -

Algemeen

Bestelde boeken kunnen worden gehaald en/of gebracht naar de Superrr.

Sinds donderdag 22 november 2018 is Circulus-Berkel iedere twee weken op donderdag met een vaste onderhoudsploeg aan het werk in Almen. Om het contact met inwoners laagdrempelig te houden en de lijntjes kort, is ploegleider Hans Enderink op die dagen van 9.30 tot 10.30 uur aanwezig in Ons Huis. Heeft u vragen, opmerkingen, wensen of tips ten aanzien van het beheer en onderhoud van de buitenruimte, spreek hem daarvoor dan gerust aan!

Zorg en Welzijn Almen

Wekelijks wordt, onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen, een inloopochtend voor ouderen georganiseerd. Dit is elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Dorpshuis Ons Huis. Op de inloopochtend is iedereen welkom ongeacht of men lid is of niet.

Iedere tweede woensdagochtend van de maand kan men tijdens de inloopochtend ook kleine reparaties laten uitvoeren door de vrijwilligers van het Repaircafé.

Iedere laatste woensdagochtend van de maand wordt de inloopochtend afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het is ook mogelijk om alleen bij de maaltijd aan te schuiven.

Wilt u graag komen en hebt u geen vervoer naar het dorpshuis, dan kunt u bellen met Anneke Maandag, tel. 06 23 38 60 20
Zij zal met u bespreken hoe het een en ander geregeld kan worden.

 

Oud papier, blauwe containerBeste Almenaren,

Elke 2e zaterdag van de maand zal uw blauwe container met oud papier weer worden geleegd door Circulus- Berkel en muziekvereniging Juliana op de route die is afgesproken: het dorp, de Ehzerallee en de Scheggertdijk, en ook de Asselerweg, Azinkdijk en (oude) Kapelweg. Twee groepjes van 2 vrijwilligers zullen vanaf 8.00 uur helpen uw blauwe container te legen.

Wij vragen u de blauwe container voor 7.45 uur ’s ochtends aan de weg te plaatsen met het handvat naar de weg toe! Wel graag op dezelfde plek als de oranje container, zoals u gewend bent. Tevens willen wij u vragen geen los papier of karton bij de container te zetten. Wij mogen namelijk geen los materiaal in de vuilniswagen gooien en zullen al het losse spul moeten laten liggen.

Voor meer informatie of vragen; kijk op de site van de gemeente Lochem of Circulus Berkel of neem contact op met een bestuurslid van Juliana (zie www.juliana-almen.nl).

Gerrie Brinkman
e-mail: secretariaat@juliana-almen.nl
website: www.juliana-almen.nl

Elke 3e zondag van de maand in de periode oktober-april.

Voor meer informatie zie de website www.zininalmen.nl