Agenda

Voor meer informatie klik op het agenda item

Aktiviteitenkalender 2020

De geplande ceremonie rond 75 jaar vrijheid (m.m.v. “Juliana”en “Vocaal”) op donderdag 2 april gaat niet door.

Op donderdag 2 april herdenking bevrijding Almen door de Canadezen bij het monument aan de Dorpsstraat.

De herdenking wordt georganiseerd door Pien Pon en verdere informatie hierover zult u te zijner tijd via de ADI kunnen lezen.

Op donderdag 9 april zal het programma door Jean Kreunen, bekend van het Oorlogsmuseum in Hengelo (Gld.) dat hij geruime tijd leidde, ingevuld worden.

De doelgroep qua leeftijd zal bovenbouw basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs zijn maar geïnteresseerden van alle leeftijden zijn hierbij natuurlijk ook van harte welkom.

Inspiratieverhaal: Van Venus tot Maria


De Protestantse Gemeente van Almen organiseert op dinsdag 11 februari een ontmoetingsmiddag rond Venuskunst.
In voorchristelijke tijden voelde de mens ontzag voor de cyclus van geboorte, leven, dood en wedergeboorte. Men zag het om zich heen, men zag het zich voltrekken in de natuur.
Dat is terug te zien in de zogenaamde Venuskunst: niet-realistische beeldjes van vrouwen vol symboliek.

Deze middag neemt kerkelijk werker Dineke van Oort de belangstellenden mee op een ontdekkingsreis langs de Venusbeeldjes van duizenden jaren geleden, tot de (Zwarte) Madonna’s van nu.
De verzameling die zij heeft opgebouwd blijkt een grove samenvatting van de ontwikkeling en vormt de leidraad voor haar verhaal.
Er is ruimte voor vragen en onderling gesprek over het thema.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur en wordt gehouden in Ons Huis, tegenover de kerk.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Op 16 april zullen de dagen rondom de bevrijding van Almen centraal staan met verhalen van inwoners van ons dorp, aangevuld met beeldmateriaal.
Omdat het feest is, bieden wij als Comité voor Winterlezingen deze twee avonden gratis aan. U hoeft dan dus geen entree te betalen. Noteer de data in uw agenda. U bent allen van harte welkom!

Dirigenten

De afsluitende bijeenkomst op 19 april staat in het teken van Almen en musiceren. Gilian Schmidt, de dirigent van Harmonie Juliana en vioolpedagoge Petra Westra die lesgeeft aan jong en oud en die strijkensembles dirigeert, vertellen over hun werk en passie voor muziek. Beiden dragen bij aan het vergroten en versterken van de muzikale infrastructuur van ons dorp. Ieder op zijn eigen wijze vertellen ze over hun muzikaal leiderschap en laten horen hoe dat tot een welluidend resultaat kan leiden.

De bijeenkomsten op de derde zondag van de maand vinden plaats in de Almense kerk en beginnen om 16.00 uur en duren een uur. De toegang is gratis; na afloop kan nagepraat worden in Ons Huis.

 

Voor meer informatie zie de website: www.zininalmen.nl

Avondvierdaagse

Van 20 t/m 23 april kan iedereen weer wandelen door Almens dreven. In de volgende Almenak zit een aanmeldingsformulier en worden ook starttijden en -plaatsen vermeld. Ook via de ADI worden jullie op de hoogte gehouden.
Zet deze data vast in je agenda!

Vooraankondiging jaarvergadering

Om 20.00 uur jaarlijkse ledenvergadering in Ons Huis. In de volgende Almenak meer hierover. We zien u graag!

Bent u al lid van de VAB?

Met uw lidmaatschap maakt u het mogelijk dat wij ons in blijven zetten voor de belangen van Almen en haar inwoners. Meer informatie over onze werkzaamheden vindt u op de site vab.almen-info.nl. U kunt zich hier ook aanmelden als lid. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze secretaris voor meer informatie of uw aanmelding, via vab@almen-info.nl.

 Agendapunten

Heeft u een punt voor de VAB, dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar ons mailadres vab@almen-info.nl of door één van onze bestuursleden aan te spreken:
Herman Minkjan, Anja Harkink, John Hendriks, Henk Berends, Niko Venneker,
Liza Westendorp, Peter Schieven, Annemarie Kok, Wilco Pelgrum en Gertie Tuller.

Ook kunt u gebruikmaken van het inloophalfuurtje voorafgaand aan iedere bestuursvergadering. Meld u daarvoor vooraf graag even aan via vab@almen-info.nl. De data van de bestuursvergaderingen staan op de website vab.almen-info.nl. Een vooraankondiging van iedere bestuursvergadering wordt geplaatst in De Gids.

Ons Huis

Fietstocht in en rondom Almen, aankomst Canadese wandelaars.

Buitenconcert met Pacific Spirit Choir uit Vancouver (Canada) ’s avonds

Dodenherdenking 4 mei

Op 4 mei de traditionele plechtigheid op de begraafplaats Almen-Harfsen. Als gebruikelijk is er de herdenking, korte toespraken en twee minuten stilte en speelt muziekvereniging Juliana enkele koralen. Afsluitend is hier een rondgang langs de graven van diegenen die in de oorlog zijn omgekomen. Vervolgens gaan we naar het Elger waar rond 21.00 uur de groep Canadezen aankomt. Zij lopen een verlichte toortsentocht naar het monument waar wij als Almense bevolking kunnen aansluiten. De volgende keer meer informatie hierover.

Net als bij de 50e, 60e en 70e viering van de bevrijding kan er op 5 mei een grotere route gefietst worden van circa 37 kilometer.

Deze bevrijdingsfietstocht zal ook een opstartpunt in Almen krijgen en komt langs diverse oorlogsoverblijfselen en monumenten in Gorssel, Eefde en Harfsen-Joppe.

20 mei en 23 mei: Matinee- en Jubileumconcert

Op zaterdagavond 23 mei is er spetterend jubileumconcert waarmee het jubileumjaar afgesloten wordt.

Als u verhinderd bent is er op woensdagmiddag 20 mei  een matinee-uitvoering van het concert, waarbij o.a. ook (school)kinderen meezingen.

20 mei en 23 mei: Matinee- en Jubileumconcert

Op zaterdagavond 23 mei is er spetterend jubileumconcert waarmee het jubileumjaar afgesloten wordt.

Als u verhinderd bent is er op woensdagmiddag 20 mei  een matinee-uitvoering van het concert, waarbij o.a. ook (school)kinderen meezingen.

Kom dat horen en zien!
Aanvang film 20.00. De koffie staat klaar vanaf 19.30. Kosten € 5, -

Algemeen

Bestelde boeken kunnen worden gehaald en/of gebracht naar de Superrr.

Sinds donderdag 22 november 2018 is Circulus-Berkel iedere twee weken op donderdag met een vaste onderhoudsploeg aan het werk in Almen. Om het contact met inwoners laagdrempelig te houden en de lijntjes kort, is ploegleider Hans Enderink op die dagen van 9.30 tot 10.30 uur aanwezig in Ons Huis. Heeft u vragen, opmerkingen, wensen of tips ten aanzien van het beheer en onderhoud van de buitenruimte, spreek hem daarvoor dan gerust aan!

Zorg en Welzijn Almen

Wekelijks wordt, onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen, een inloopochtend voor ouderen georganiseerd. Dit is elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Dorpshuis Ons Huis. Op de inloopochtend is iedereen welkom ongeacht of men lid is of niet.

Iedere tweede woensdagochtend van de maand kan men tijdens de inloopochtend ook kleine reparaties laten uitvoeren door de vrijwilligers van het Repaircafé.

Iedere laatste woensdagochtend van de maand wordt de inloopochtend afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het is ook mogelijk om alleen bij de maaltijd aan te schuiven.

Wilt u graag komen en hebt u geen vervoer naar het dorpshuis, dan kunt u bellen met Anneke Maandag, tel. 06 23 38 60 20
Zij zal met u bespreken hoe het een en ander geregeld kan worden.

 

Oud papier, blauwe containerBeste Almenaren,

Elke 2e zaterdag van de maand zal uw blauwe container met oud papier weer worden geleegd door Circulus- Berkel en muziekvereniging Juliana op de route die is afgesproken: het dorp, de Ehzerallee en de Scheggertdijk, en ook de Asselerweg, Azinkdijk en (oude) Kapelweg. Twee groepjes van 2 vrijwilligers zullen vanaf 8.00 uur helpen uw blauwe container te legen.

Wij vragen u de blauwe container voor 7.45 uur ’s ochtends aan de weg te plaatsen met het handvat naar de weg toe! Wel graag op dezelfde plek als de oranje container, zoals u gewend bent. Tevens willen wij u vragen geen los papier of karton bij de container te zetten. Wij mogen namelijk geen los materiaal in de vuilniswagen gooien en zullen al het losse spul moeten laten liggen.

Voor meer informatie of vragen; kijk op de site van de gemeente Lochem of Circulus Berkel of neem contact op met een bestuurslid van Juliana (zie www.juliana-almen.nl).

Gerrie Brinkman
e-mail: secretariaat@juliana-almen.nl
website: www.juliana-almen.nl

Elke 3e zondag van de maand in de periode oktober-april.

Voor meer informatie zie de website www.zininalmen.nl