Almens nieuws

Kijk ook eens in de Agenda

Almens nieuws

Altijd al een idee gehad hoe de voorkant van de Almenak moderner, gezelliger of pakkender zou kunnen? Of beter aan zou sluiten bij de inhoud? Maak dan een nieuw ontwerp voor onze Almenak!

De spelregels:

  • Iedereen, jong en oud, is welkom om een ontwerp voor de voorkant van de Almenak te maken,
  • Er zijn geen eisen aan het soort ontwerp, alles mag. Van tekening, foto, schilderij, illustratie of grafisch ontwerp tot knip- en plakwerk, in kleur of zwart-wit,
  • Het hoeft niet perfect te zijn, eigenheid is belangrijk,
  • De naam ‘Almenak’ dient deel uit te maken van het ontwerp,
  • Het ontwerp dient A4 formaat te zijn,
  • Insturen kan tot 15 december a.s.
  • Ontwerpen kunnen via de mail worden verzonden naar vab@almen-info.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer) of worden afgegeven bij Torenstraat 6 (John Hendriks) of de Hof 3 (Gertie Tuller). Lever je een fysiek ontwerp in, vermeld dan je naam, adres en telefoonnummer op de achterzijde van je ontwerp,
  • Alle ontwerpen zullen in week 51 anoniem worden tentoongesteld in Ons Huis, waar u als inwoner uw stem kunt geven aan het ontwerp dat u het mooist en meest passend vindt. Een oproep hiervoor zal nog volgen via de ADI,
  • Het ontwerp met de meeste stemmen zal met ingang van de eerste uitgave van 2019 gebruikt worden als nieuwe voorkant voor de Almenak. Voor de maker ervan hebben wij een leuke beloning in petto.


We wensen u veel inspiratie en succes en zien uw ontwerp graag tegemoet!

WINTERRUST; STAAL-update

Sinds de eerste week van november heeft museum STAAL een nieuwe expositie. Regionale Achterhoekse dichters hangen met hun wintergedicht in het museum op door Nijstad & Beumkes ontworpen banieren, aangevuld met fotografie van Geert de Groot. Robert Wevers heeft een geweldig winterlandschap in bruikleen gegeven en de film in de schommelzaal die moet u echt komen bekijken; schommelend door vier seizoenen bij de Staringkoepel!

Open: vrijdag/zaterdag/zondag van 11.00 tot 17.00, voor groepen buiten deze openingstijden neem contact op met Joke Dinkelman jokedinkelman@museumstaal.nl

Stichting Accommodaties Almen

Met enige trots kunnen wij berichten dat het project multifunctioneel gebruik van sportzaal Almeloe en dorpshuis Ons Huis inmiddels is voltooid. De verhuizing van Solis fysiopraktijk naar de sportzaal op 5 november jl. markeert het einde aan een lange reeks van werkzaamheden en activiteiten die in feite al in 2011 zijn opgestart en waarover u op gezette tijden in de Almenak werd bijgepraat. Het project omvat de fysieke verbinding van de sportzaal met het dorpshuis en het inrichten van een fysiopraktijkruimte in de sportzaal. Ook werden in het kader van verduurzaming zonnepanelen en zonnecollectoren aangebracht op de gebouwdaken en zijn de buitengevels van de sportzaal voorzien van een isolerende gevelbekleding. Over de afronding van de duurzaamheidsvoorzieningen aan het gebouw van de voetbalvereniging SV-Almen konden wij u al in 2017 berichten. Tevens werd de toegankelijkheid van onze gemeenschapsvoorziening verbeterd door montage van automatische toegangsdeuren naar dorpshuis en fysiopraktijk, de aanleg van parkeerhavens in de Torenstraat en de webcamverbinding van het dorpshuis met de huiskamers van de inwoners van Almen. Al deze voorzieningen vormen een wezenlijke bijdrage aan de exploitatieopbrengsten van dorpshuis en sportzaal ter compensatie van het verlies aan gemeentelijke exploitatiesubsidies. Dit project kon worden gerealiseerd door een éénmalige financiële bijdrage van gemeente Lochem en subsidies van provincie Gelderland en RVO-Nederland waarvoor onze grote dank. Tevens danken wij de aangename samenwerking met de bestuursleden van de VAB, het dorpshuis, Ovéra, SV-Almen, leveranciers en alle overige betrokkenen bij de realisatie van dit omvangrijke project. Binnenkort zult u worden uitgenodigd voor een feestelijke (her)opening van de nieuwe gemeenschapsvoorzieningen.

Zorg en Welzijn Almen

Na een aanloop van twee jaar zijn op 15 september 2017 de statuten getekend van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen.

Wekelijks wordt, onder verantwoordelijkheid van de Vereniging, een inloopochtend voor ouderen georganiseerd. Dit is elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Dorpshuis Ons Huis.  Op de inloopochtend is iedereen welkom ongeacht of men lid is of niet. Iedere tweede woensdagochtend van de maand kan men tijdens de inloopochtend ook kleine reparaties laten uitvoeren door de vrijwilligers van het repair café. Iedere laatste woensdagochtend van de maand wordt de inloopochtend afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het is ook mogelijk om alleen bij de maaltijd aan te schuiven.

Andere verenigingen in het dorp organiseren op andere momenten in de week activiteiten voor ouderen. De Vereniging Zorg en Welzijn Almen heeft o.a. als doelstelling om hier een totaalpakket van activiteiten van te maken waardoor er een gestructureerd weekprogramma ontstaat waarbij mensen uit het dorp elkaar op meerdere momenten in de week kunnen ontmoeten. 

Ten eerste beogen we hiermee zinvolle dag invulling / sociale dagopvang op te zetten voor mensen met een zorgbehoefte. Ten tweede willen we het beroep dat de verschillende verenigingen doen op de vrijwilligers coördineren en ondersteunen.

Aanspreekpunt voor de Vereniging Zorg en Welzijn Almen is zorgcoördinator Anneke Maandag. Zij gaat met ouderen, vrijwilligers en professionele organisaties in gesprek om vraag en aanbod op het gebied van zorg en welzijn zo goed als mogelijk te stroomlijnen. Hierbij wordt deelname aan de inloopochtend meegenomen als onderdeel van het welzijnsaanbod in het dorp. De zorgcoördinator is bereikbaar onder nummer 06-23386020.

Omdat de zorg en het welzijn van de ouderen in het dorp op de korte – of op de lange termijn ons allen aangaat roepen we alle inwoners van Almen op om lid te worden van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen om mede vorm te geven aan de voorzieningen voor ouderen.

Meldt u aan als lid en/of als vrijwilliger bij ZorgenWelzijnAlmen@gmail.com. Ingrid Enserink stuurt u dan een lidmaatschapsformulier toe. U kunt haar ook telefonisch bereiken op nummer 06-13782524.

Chris Klein Nengerman en Jan Menkhorst hebben oude filmopnames uit Almen naar het Gelders Archief in Arnhem gebracht. De meeste films zijn eind jaren zestig door Cornelis Schortemeijer gemaakt. Hij woonde aan de Bakkersteeg. De films zijn intussen gedigitaliseerd en voor iedereen te zien via:

Gelders archief - Almen.