Agenda

Voor meer informatie klik op het agenda item

Aktiviteitenkalender 2018

De Paasboake komt ook dit jaar te liggen aan de Whemerweg op het land bij de fam. Umbgrove en zal op 1e Paasdag worden ontstoken.

Net als voorgaande jaren zijn er 3 dagen, waarop snoeihout gestort kan worden:

  • 17 maart, 9 tot 16 uur
  • 24 maart, 9 tot 16 uur
  • 31 maart, 9 tot 12 uur.

Het is alleen toegestaan om snoeihout te storten, dus geen andere dingen zoals planken of dikke stronken.

Op 24 maart wordt 's morgens het snoeihout opgehaald in het buitengebied van Almen vanaf de Scheggertdijk, Ehzerallee, Kapelweg, Wagenvoortsdijk en Asselerweg. Woont u in het buitengebied en wilt u het snoeihout laten ophalen? Stuur dan een email naar jobertjanssen@gmail.com. Vermeld in deze email uw adres en de hoeveelheid snoeihout. We kunnen maar een beperkt aantal opgaven aannemen, dus geef u snel op. Op 24 maart in de middag wordt het snoeihout opgehaald in de bebouwde kom. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. U kunt het snoeihout aan de weg leggen. De kosten voor het ophalen van het snoeihout zijn € 2,50 per kuub.

Kledingbeurs

Op 24 maart vindt van 10.30-12.30 uur weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats in Ons Huis. Stickers en regels voor de in te leveren kleding en speelgoed kunt u afhalen bij Wendy Ruiterkamp op donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart tussen 14.00 - 14.15 uur bij de boom op het schoolplein (bij slecht weer in de hal van de school). Van de opbrengst van de beurs gaat 50 % naar de inbrenger, de andere helft wordt gebruikt voor onderhoud en de aanschaf van materialen voor het speelterrein van Het Trapveldje achter de school en voor de activiteiten die worden georganiseerd.

Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die willen helpen in Ons Huis bij de voorbereiding van de kledingbeurs op vrijdag 23 maart van 19.00-22.00 uur en/of tijdens de beurs op zaterdag 24 maart van 10.30 tot ongeveer 14.30 uur. U kunt zich aanmelden bij Jeanette Dommerholt.

Voor vragen, of als u de stickers op een ander moment wilt afhalen, kunt u contact opnemen met Wendy Ruiterkamp of Lindsey Schonewille. En als u de pagina 'Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Almen' liket op Facebook, dan blijft u voortaan volledig op de hoogte van al het nieuws rondom de beurs.

Palmpasenoptocht Almen

Op Palmzondag 25 maart 2018 organiseert de Oranjevereniging weer de Palmpasenoptocht. Net als de voorgaande twee jaren op een vroeg tijdstip, omdat dit kinderen, ouders en ons goed is bevallen.

Vanaf 11.15 uur kunnen de kinderen zich, met hun versierde palmpaasstok, verzamelen op het schoolplein. Om 11.30 uur vertrekt de optocht onder begeleiding van muziekvereniging Juliana naar het bosje achter het feestterrein (hoek Dorpsstraat/Vunderingweg). Daar heeft de paashaas gekleurde stenen eieren verstopt, die kunnen worden ingewisseld voor chocolade eieren.

We hopen dat er veel kinderen met versierde stokken komen om te helpen zoeken!

Ook ouders, opa's en oma's en belangstellenden zijn van harte welkom! Geen lid van de Oranjevereniging en u wilt toch graag met uw kinderen meedoen? In de kraam is een "melkbus" aanwezig voor de vrije giften.

Filmhuis Almen

Een Iers-Canadese biografische film uit 2016. Het indrukwekkende levensverhaal van Maud Lewis en haar verrassende ontwikkeling tot bekende volksschilder.

Maud is een tengere vrouw met een sterke wil. Ondanks haar fysieke mankementen verlangt ze er naar onafhankelijk te zijn, zich los te maken van haar bezorgde familie en te schilderen. Met dit doel neemt ze een baan als huishoudster bij visboer Everett Lewis. Hij is een stugge, afstandelijke man die gewend is om alleen te wonen in zijn afgelegen huisje in Nova Scotia. Toch lukt het Maud om zijn vertrouwen te winnen met haar optimisme en levenslust. Wat begint als een moeizame relatie groeit uiteindelijk uit tot een bijzonder huwelijk.
Een ontroerend drama over het huwelijk tussen de Canadese volksschilder Maud Lewis en haar man Everett, schitterend gespeeld door Sally Hawkins en Ethan Hawke.

Jacqueline van Munster zal inleidend wat vertellen en laten zien over naïeve kunst.

Woensdag 28 maart
Passieconcert VIA CRUCIS in Almen
Valborgkoor o.l.v. Árpád Schermann
Collegium Ioanneum Berlin o.l.v. Jeroen Moes
Fluente Sono o.l.v. Árpád Schermann

m.m.v. Noëmi Scherman, piano

Via Crucis

Het Valborgkoor werkt in dit passieconcert samen met de kamerkoren Fluente Sono van Amersfoortse vrije schoolouders en Collegium Ioanneum Berlin, een onafhankelijk kamerkoor, gevestigd in "Bezirk Moabit" in Berlijn.

Het grootste deel van het programma wordt gezamenlijk uitgevoerd, maar de drie koren zullen ook apart enkele werken uit hun eigen repertoire ten gehore brengen.

In de eerste helft van het programma hoort u, afwisselend door de drie koren, enkele kortere werken van hedendaagse componisten zoals Simon Åkesson, Ola Gjeilo, Jocelyn Hagen, Jan Nilsson, Joop Voorn en Jürgen Schriefer.
Maar wij willen u een ouder werk niet onthouden: twee hymnen van Alfred Schnittke. Deze zijn niet specifiek op de lijdenstijd gericht maar nemen ons wel mee naar de sfeer van Via Crucis.

Het hoofdwerk van dit passie-programma is het Via Crucis van Franz Liszt. In breed opgezette muzikale structuren wordt het lijden van Christus weergegeven volgens de staties. Liszt schreef dit verstilde werk in de winter van 1879, enkele jaren voor zijn overlijden. Bijzonder is het werk ook omdat het de grenzen van de tot dan toe gangbare tonaliteit opzoekt.
Het werk combineert unisono-zang (Staties I en XIV) met Lutheraanse hymnen (Staties IV en XII) en op Bach geïnspireerde koralen (Statie VI), terwijl een deel van de staties bestaat uit solopartijen voor piano. Liszt zelf had de bedoeling om het werk in het Colosseum uit te voeren, voorzien van harmonium-begeleiding.

Na afloop is er gelegenheid iets te drinken in het dorpshuis Ons Huis tegenover de kerk. U bent van harte welkom!

Plaats: Kerk in Almen
Aanvang: 20.00 uur
Kaarten: € 17,-; 65+ € 15,-; tot 16 jaar en studenten € 10,-

  • Kaartjes in de voorverkoop bij de Superrr in Almen
  • E-tickets via bestellink op www.valborgkoor.nl/concertagenda.htm
  • Kaartjes thuisgestuurd door overschrijving op NL29 INGB 0006 898041 t.n.v.Stichting Valborg Tiel o.v.v. aantal kaartjes, uw adres+woonplaats en concertplaats

Info: info@valborgkoor.nl

Beste Dorpsgenoten,

Ons Vorstenhuis Almen

Graag vragen wij aandacht voor de algemene ledenvergadering van de Oranjevereniging. Deze aankondiging is ook opgenomen in de Almenak, maar aangezien de verschijningsdatum hiervan rond de vergaderdatum is, aanvullend dit bericht.

De jaarvergadering  houden wij woensdag 28 maart, om 20:00 uur in “De Nieuwe Aanleg”. Op de agenda staan onder andere de financiële verantwoording 2017 van het bestuur, programma activiteiten 2018 en bestuursverkiezing. Als bijlage bij dit bericht ontvangt u de agenda. Eén onderwerp lichten wij graag even uit:

Nieuwe statuten

In vervolg op de aankondigingen en besluiten tijdens de ALV van maart 2017 en oktober 2017 legt het bestuur nieuwe, geactualiseerde verenigingsstatuten ter besluitvorming voor. Inhoudelijk zijn er geen ingrijpende aanpassingen, maar nu zijn we weer helemaal up-to-date. Deze nieuwe statuten worden kosteloos (!) opgesteld door Notariskantoor Tap & Van Hoff uit Lochem. Via bemiddeling door “De Lochemse Uitdaging” zijn wij tijdens “De Beursvloer” hiervoor gekozen, en hier zijn wij natuurlijk erg blij mee.

De (concept)statuten zijn opvraagbaar en liggen vanaf 22 maart 2018 ter inzage op het secretariaat (op afspraak) en een halfuur voorafgaand aan de vergadering.

Tenslotte

Ondertussen verloopt onze ledenwerfactie ook prima. Bestuursleden trekken de wijken door en inwoners melden zich ook spontaan aan. Wij zijn zeer verheugd dat u onze vereniging en onze activiteiten steunt!

Namens het bestuur van de Oranjevereniging, Bart Ruiterkamp, secretaris

De Paasboake komt ook dit jaar te liggen aan de Whemerweg op het land bij de fam. Umbgrove en zal op 1e Paasdag worden ontstoken.

Net als voorgaande jaren zijn er 3 dagen, waarop snoeihout gestort kan worden:

  • 17 maart, 9 tot 16 uur
  • 24 maart, 9 tot 16 uur
  • 31 maart, 9 tot 12 uur.

Het is alleen toegestaan om snoeihout te storten, dus geen andere dingen zoals planken of dikke stronken.

Paasvuur Almen

De Paasboake zal op Eerste Paasdag - 1 april - worden ontstoken. Net als voorgaande jaren worden er vanaf 19:15 uur fakkels verkocht bij de kerk in Almen. Rond 20 uur vertrekt de fakkeloptocht onder begeleiding van muziekvereniging "Juliana" naar de Paasboake, waarna de kinderen het paasvuur mogen aansteken.

Ook zal er dit jaar weer een feesttent aanwezig zijn.

Onze Almense Avondvierdaagse is geschikt voor jong en oud en van kinderwagen tot rollator. Kortom: iedereen die van wandelen en gezelligheid houdt, kan meedoen! Het is een echt gezellig dorps familie-uitje. We lopen met zijn allen door en om ons prachtige Almen. Zeker in deze tijd van het jaar waarin alles weer gaat bloeien en groeien, kunnen we extra genieten van al het moois dat Almen te bieden heeft. Misschien komt u wel op paden en wegen waar u nog nooit geweest bent.

De vierdaagse wordt georganiseerd van maandag 9 april tot en met donderdag 12 april. Deze laatste avond, 12 april, is er een feestelijke intocht onder begeleiding van Muziekvereniging Juliana.

Deelname aan de Almense Avondvierdaagse 2018 is volledig op eigen risico! Wilt u zeker zijn van een medaille op de intochtavond dan dienen het inschrijfformulier en –kosten voor donderdag 5 april in een dichte enveloppe ingeleverd te worden bij: Wendy Ruiterkamp, Whemerweg 6 in Almen

Oud papier, blauwe container

Vandaag gaan leden van muziekvereniging "Juliana" voor het eerst samen met Circulus Berkel het oud papier ophalen. In het hele dorp, inclusief de Scheggertdijk en de Ehzerallee worden de aangeboden blauwe containers geleegd in een vuilniswagen. Er wordt nog nagedacht om een groter deel van het buitengebied in de route op te nemen.

De opbrengst blijft ten goede komen aan muziekvereniging Juliana. Zij willen u daarom verzoeken allemaal de blauwe container tijdens de inzameldagen aan de weg te zetten. Samen werken wij zo aan een beter en ook muzikaler milieu.

De cyclus voor dit jaar wordt afgesloten door burgemeester Van ’t Erve van Lochem.

Zorg en Welzijn Almen

Filmhuis Almen

Filmhuis Almen

Oud papier, blauwe container

Vandaag gaan leden van muziekvereniging "Juliana" voor het eerst samen met Circulus Berkel het oud papier ophalen. In het hele dorp, inclusief de Scheggertdijk en de Ehzerallee worden de aangeboden blauwe containers geleegd in een vuilniswagen. Er wordt nog nagedacht om een groter deel van het buitengebied in de route op te nemen.

De opbrengst blijft ten goede komen aan muziekvereniging Juliana. Zij willen u daarom verzoeken allemaal de blauwe container tijdens de inzameldagen aan de weg te zetten. Samen werken wij zo aan een beter en ook muzikaler milieu.

Filmhuis Almen

Oud papier, blauwe container

Vandaag gaan leden van muziekvereniging "Juliana" voor het eerst samen met Circulus Berkel het oud papier ophalen. In het hele dorp, inclusief de Scheggertdijk en de Ehzerallee worden de aangeboden blauwe containers geleegd in een vuilniswagen. Er wordt nog nagedacht om een groter deel van het buitengebied in de route op te nemen.

De opbrengst blijft ten goede komen aan muziekvereniging Juliana. Zij willen u daarom verzoeken allemaal de blauwe container tijdens de inzameldagen aan de weg te zetten. Samen werken wij zo aan een beter en ook muzikaler milieu.

Filmhuis Almen

Algemeen

Zorg en Welzijn Almen

Wekelijks wordt, onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen, een inloopochtend voor ouderen georganiseerd. Dit is elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Dorpshuis Ons Huis. Op de inloopochtend is iedereen welkom ongeacht of men lid is of niet.

Iedere tweede woensdagochtend van de maand kan men tijdens de inloopochtend ook kleine reparaties laten uitvoeren door de vrijwilligers van het Repaircafé.

Iedere laatste woensdagochtend van de maand wordt de inloopochtend afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het is ook mogelijk om alleen bij de maaltijd aan te schuiven.

Bestelde boeken kunnen worden gehaald en/of gebracht naar de Superrr.

Via ehze@herbergier.nl of (0575) 431 169