Actueel

Altijd geïnformeerd door een hecht team van redactieleden

Aktiviteitenkalender 2018

De Paasboake komt ook dit jaar te liggen aan de Whemerweg op het land bij de fam. Umbgrove en zal op 1e Paasdag worden ontstoken.

Net als voorgaande jaren zijn er 3 dagen, waarop snoeihout gestort kan worden:

 • 17 maart, 9 tot 16 uur
 • 24 maart, 9 tot 16 uur
 • 31 maart, 9 tot 12 uur.

Het is alleen toegestaan om snoeihout te storten, dus geen andere dingen zoals planken of dikke stronken.

Op 24 maart wordt 's morgens het snoeihout opgehaald in het buitengebied van Almen vanaf de Scheggertdijk, Ehzerallee, Kapelweg, Wagenvoortsdijk en Asselerweg. Woont u in het buitengebied en wilt u het snoeihout laten ophalen? Stuur dan een email naar jobertjanssen@gmail.com. Vermeld in deze email uw adres en de hoeveelheid snoeihout. We kunnen maar een beperkt aantal opgaven aannemen, dus geef u snel op. Op 24 maart in de middag wordt het snoeihout opgehaald in de bebouwde kom. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. U kunt het snoeihout aan de weg leggen. De kosten voor het ophalen van het snoeihout zijn € 2,50 per kuub.

Kledingbeurs

Op 24 maart vindt van 10.30-12.30 uur weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats in Ons Huis. Stickers en regels voor de in te leveren kleding en speelgoed kunt u afhalen bij Wendy Ruiterkamp op donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart tussen 14.00 - 14.15 uur bij de boom op het schoolplein (bij slecht weer in de hal van de school). Van de opbrengst van de beurs gaat 50 % naar de inbrenger, de andere helft wordt gebruikt voor onderhoud en de aanschaf van materialen voor het speelterrein van Het Trapveldje achter de school en voor de activiteiten die worden georganiseerd.

Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die willen helpen in Ons Huis bij de voorbereiding van de kledingbeurs op vrijdag 23 maart van 19.00-22.00 uur en/of tijdens de beurs op zaterdag 24 maart van 10.30 tot ongeveer 14.30 uur. U kunt zich aanmelden bij Jeanette Dommerholt.

Voor vragen, of als u de stickers op een ander moment wilt afhalen, kunt u contact opnemen met Wendy Ruiterkamp of Lindsey Schonewille. En als u de pagina 'Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Almen' liket op Facebook, dan blijft u voortaan volledig op de hoogte van al het nieuws rondom de beurs.

Palmpasenoptocht Almen

Op Palmzondag 25 maart 2018 organiseert de Oranjevereniging weer de Palmpasenoptocht. Net als de voorgaande twee jaren op een vroeg tijdstip, omdat dit kinderen, ouders en ons goed is bevallen.

Vanaf 11.15 uur kunnen de kinderen zich, met hun versierde palmpaasstok, verzamelen op het schoolplein. Om 11.30 uur vertrekt de optocht onder begeleiding van muziekvereniging Juliana naar het bosje achter het feestterrein (hoek Dorpsstraat/Vunderingweg). Daar heeft de paashaas gekleurde stenen eieren verstopt, die kunnen worden ingewisseld voor chocolade eieren.

We hopen dat er veel kinderen met versierde stokken komen om te helpen zoeken!

Ook ouders, opa's en oma's en belangstellenden zijn van harte welkom! Geen lid van de Oranjevereniging en u wilt toch graag met uw kinderen meedoen? In de kraam is een "melkbus" aanwezig voor de vrije giften.

Filmhuis Almen

Een Iers-Canadese biografische film uit 2016. Het indrukwekkende levensverhaal van Maud Lewis en haar verrassende ontwikkeling tot bekende volksschilder.

Maud is een tengere vrouw met een sterke wil. Ondanks haar fysieke mankementen verlangt ze er naar onafhankelijk te zijn, zich los te maken van haar bezorgde familie en te schilderen. Met dit doel neemt ze een baan als huishoudster bij visboer Everett Lewis. Hij is een stugge, afstandelijke man die gewend is om alleen te wonen in zijn afgelegen huisje in Nova Scotia. Toch lukt het Maud om zijn vertrouwen te winnen met haar optimisme en levenslust. Wat begint als een moeizame relatie groeit uiteindelijk uit tot een bijzonder huwelijk.
Een ontroerend drama over het huwelijk tussen de Canadese volksschilder Maud Lewis en haar man Everett, schitterend gespeeld door Sally Hawkins en Ethan Hawke.

Jacqueline van Munster zal inleidend wat vertellen en laten zien over naïeve kunst.

Woensdag 28 maart
Passieconcert VIA CRUCIS in Almen
Valborgkoor o.l.v. Árpád Schermann
Collegium Ioanneum Berlin o.l.v. Jeroen Moes
Fluente Sono o.l.v. Árpád Schermann

m.m.v. Noëmi Scherman, piano

Via Crucis

Het Valborgkoor werkt in dit passieconcert samen met de kamerkoren Fluente Sono van Amersfoortse vrije schoolouders en Collegium Ioanneum Berlin, een onafhankelijk kamerkoor, gevestigd in "Bezirk Moabit" in Berlijn.

Het grootste deel van het programma wordt gezamenlijk uitgevoerd, maar de drie koren zullen ook apart enkele werken uit hun eigen repertoire ten gehore brengen.

In de eerste helft van het programma hoort u, afwisselend door de drie koren, enkele kortere werken van hedendaagse componisten zoals Simon Åkesson, Ola Gjeilo, Jocelyn Hagen, Jan Nilsson, Joop Voorn en Jürgen Schriefer.
Maar wij willen u een ouder werk niet onthouden: twee hymnen van Alfred Schnittke. Deze zijn niet specifiek op de lijdenstijd gericht maar nemen ons wel mee naar de sfeer van Via Crucis.

Het hoofdwerk van dit passie-programma is het Via Crucis van Franz Liszt. In breed opgezette muzikale structuren wordt het lijden van Christus weergegeven volgens de staties. Liszt schreef dit verstilde werk in de winter van 1879, enkele jaren voor zijn overlijden. Bijzonder is het werk ook omdat het de grenzen van de tot dan toe gangbare tonaliteit opzoekt.
Het werk combineert unisono-zang (Staties I en XIV) met Lutheraanse hymnen (Staties IV en XII) en op Bach geïnspireerde koralen (Statie VI), terwijl een deel van de staties bestaat uit solopartijen voor piano. Liszt zelf had de bedoeling om het werk in het Colosseum uit te voeren, voorzien van harmonium-begeleiding.

Na afloop is er gelegenheid iets te drinken in het dorpshuis Ons Huis tegenover de kerk. U bent van harte welkom!

Plaats: Kerk in Almen
Aanvang: 20.00 uur
Kaarten: € 17,-; 65+ € 15,-; tot 16 jaar en studenten € 10,-

 • Kaartjes in de voorverkoop bij de Superrr in Almen
 • E-tickets via bestellink op www.valborgkoor.nl/concertagenda.htm
 • Kaartjes thuisgestuurd door overschrijving op NL29 INGB 0006 898041 t.n.v.Stichting Valborg Tiel o.v.v. aantal kaartjes, uw adres+woonplaats en concertplaats

Info: info@valborgkoor.nl

Beste Dorpsgenoten,

Ons Vorstenhuis Almen

Graag vragen wij aandacht voor de algemene ledenvergadering van de Oranjevereniging. Deze aankondiging is ook opgenomen in de Almenak, maar aangezien de verschijningsdatum hiervan rond de vergaderdatum is, aanvullend dit bericht.

De jaarvergadering  houden wij woensdag 28 maart, om 20:00 uur in “De Nieuwe Aanleg”. Op de agenda staan onder andere de financiële verantwoording 2017 van het bestuur, programma activiteiten 2018 en bestuursverkiezing. Als bijlage bij dit bericht ontvangt u de agenda. Eén onderwerp lichten wij graag even uit:

Nieuwe statuten

In vervolg op de aankondigingen en besluiten tijdens de ALV van maart 2017 en oktober 2017 legt het bestuur nieuwe, geactualiseerde verenigingsstatuten ter besluitvorming voor. Inhoudelijk zijn er geen ingrijpende aanpassingen, maar nu zijn we weer helemaal up-to-date. Deze nieuwe statuten worden kosteloos (!) opgesteld door Notariskantoor Tap & Van Hoff uit Lochem. Via bemiddeling door “De Lochemse Uitdaging” zijn wij tijdens “De Beursvloer” hiervoor gekozen, en hier zijn wij natuurlijk erg blij mee.

De (concept)statuten zijn opvraagbaar en liggen vanaf 22 maart 2018 ter inzage op het secretariaat (op afspraak) en een halfuur voorafgaand aan de vergadering.

Tenslotte

Ondertussen verloopt onze ledenwerfactie ook prima. Bestuursleden trekken de wijken door en inwoners melden zich ook spontaan aan. Wij zijn zeer verheugd dat u onze vereniging en onze activiteiten steunt!

Namens het bestuur van de Oranjevereniging, Bart Ruiterkamp, secretaris

De Paasboake komt ook dit jaar te liggen aan de Whemerweg op het land bij de fam. Umbgrove en zal op 1e Paasdag worden ontstoken.

Net als voorgaande jaren zijn er 3 dagen, waarop snoeihout gestort kan worden:

 • 17 maart, 9 tot 16 uur
 • 24 maart, 9 tot 16 uur
 • 31 maart, 9 tot 12 uur.

Het is alleen toegestaan om snoeihout te storten, dus geen andere dingen zoals planken of dikke stronken.

Nieuws

Zorg en Welzijn Almen

Na een aanloop van twee jaar zijn op 15 september 2017 de statuten getekend van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen.

Wekelijks wordt, onder verantwoordelijkheid van de Vereniging, een inloopochtend voor ouderen georganiseerd. Dit is elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Dorpshuis Ons Huis.  Op de inloopochtend is iedereen welkom ongeacht of men lid is of niet. Iedere tweede woensdagochtend van de maand kan men tijdens de inloopochtend ook kleine reparaties laten uitvoeren door de vrijwilligers van het repair café. Iedere laatste woensdagochtend van de maand wordt de inloopochtend afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het is ook mogelijk om alleen bij de maaltijd aan te schuiven.

Andere verenigingen in het dorp organiseren op andere momenten in de week activiteiten voor ouderen. De Vereniging Zorg en Welzijn Almen heeft o.a. als doelstelling om hier een totaalpakket van activiteiten van te maken waardoor er een gestructureerd weekprogramma ontstaat waarbij mensen uit het dorp elkaar op meerdere momenten in de week kunnen ontmoeten. 

Ten eerste beogen we hiermee zinvolle dag invulling / sociale dagopvang op te zetten voor mensen met een zorgbehoefte. Ten tweede willen we het beroep dat de verschillende verenigingen doen op de vrijwilligers coördineren en ondersteunen.

Aanspreekpunt voor de Vereniging Zorg en Welzijn Almen is zorgcoördinator Anneke Maandag. Zij gaat met ouderen, vrijwilligers en professionele organisaties in gesprek om vraag en aanbod op het gebied van zorg en welzijn zo goed als mogelijk te stroomlijnen. Hierbij wordt deelname aan de inloopochtend meegenomen als onderdeel van het welzijnsaanbod in het dorp. De zorgcoördinator is bereikbaar onder nummer 06-23386020.

Omdat de zorg en het welzijn van de ouderen in het dorp op de korte – of op de lange termijn ons allen aangaat roepen we alle inwoners van Almen op om lid te worden van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen om mede vorm te geven aan de voorzieningen voor ouderen.

Meldt u aan als lid en/of als vrijwilliger bij ZorgenWelzijnAlmen@gmail.com. Ingrid Enserink stuurt u dan een lidmaatschapsformulier toe. U kunt haar ook telefonisch bereiken op nummer 06-13782524.

Vanaf donderdag 15 februari tot en met 28 maart is op het perron van het Tramstation in Gorssel een expositie van het werk van Zenobia van Beek te zien. Zenobia is in 1954 in Eindhoven geboren. In 1984 behaalde Zenobia het diploma Textiele werkvormen en Tekenen aan de lerarenopleiding van het Mollerinstituut in Tilburg. Ze werkte voornamelijk in het onderwijs en volgde daarnaast lessen bij verschillende kunstenaars. Haar schilderijen kenmerken zich door een gedegen onderzoek van de zeggingskracht van het onderwerp. Ze neemt de tijd voor het bepalen van vorm, kleur en compositie. Het schilderen zelf gaat snel en er ontstaan dan spontane lijnen en kleuren. Zij werkt met acrylverf die door het snelle drogen past bij haar schilderstijl.

Station Zutphen

Een terugkerend thema in de werken van Zenobia is Centrum als plaats van bundeling, ontmoeting en verandering. De laatste jaren is zij gefascineerd door het Station; een plaats met de belofte van de verte.

Over haar werk vertelt Zenobia het volgende: ik wil mijn persoonlijke beleving van de omringende wereld in mijn schilderijen tot uiting brengen. Het is voor mij een kwestie van kijken en laten ontstaan, het beeld niet opdringen of afdwingen.

Op zaterdag 3 maart zal Zenobia tijdens de Open Dag van het Tramstation aanwezig zijn om vragen over haar werk te beantwoorden. Tevens staan dan een aantal bestuursleden en vrijwilligers van De Elf Marken klaar om de gasten te ontvangen.   In de uitbouw van het Tramstation zullen op de Open Dag dia’s vertoond worden van de zeven molens die vroeger in de gemeente Gorssel gestaan hebben.

Openingstijden
Het Tramstation is tijdens de Open dag op zaterdag 3 maart 2018 geopend van 11.00 tot 15.00 uur en verder iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Exposities zijn van buitenaf permanent te zien.

Adres: Het Tramstation, Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel.

Website: https://zenobia.exto.nl/

Chris Klein Nengerman en Jan Menkhorst hebben oude filmopnames uit Almen naar het Gelders Archief in Arnhem gebracht. De meeste films zijn eind jaren zestig door Cornelis Schortemeijer gemaakt. Hij woonde aan de Bakkersteeg. De films zijn intussen gedigitaliseerd en voor iedereen te zien via:

Gelders archief - Almen.

Museum STAAL

Opening uitgesteld

Vlak voor de opening is er brand geweest in museum STAAL. De opening is uitgesteld tot april 2018.

Op dinsdag 6 oktober jl. schrijft de Stentor:”WhatsApp blijkt een effectief middel tegen inbrekers”.  De vraag kwam, naar aanleiding ook van de insluipers bij de fam. Kleine, of we zoiets in Almen ook niet zouden moet opzetten. Jazeker! Sterker nog, vorig jaar oktober is de WhatsApp buurtpreventie van Almen de lucht in gegaan.  Een jaar na dato willen we u graag nogmaals informeren. We hebben Almen verdeeld in 5 WhatsApp groepen. De groepsbeheerders staan ook weer met elkaar in contact zodat we een dekkend systeem hebben. Heeft u zich nog niet aangemeld, kijk dan wie in uw buurt de groepsbeheerder is.

Whats App Dorpsstraat van kanaalbrug tot einde bebouwde kom ter hoogte van fam. Spekreijse.........groepsbeheerder Miranda Lourens (Mlourens@chello.nl)  06-18075969.

Alarm Almen Zuid (Berkelweg, Whemerweg, Gravenweg, de Hof, Laakweg, Termeulenstraat, Voorde,  Binnenweg, Haarmansweg, Besselinkpad, Mastlerweg, Keijenbeltsweg, Stopsdijk........ ) groepsbeheerder Peter Diepeveen (p.diepeveen@live.nl) 06-20982977

Alarm Almen Noord (v. Wassenaerlaan,Torenstraat, Staringweg, Heuvelweg, v.d. Borch v Verwoldeweg, Blauwedijk, Weijenberg, Bakkersteeeg, Vunderinkweg....) groepsbeheerder Marien van den Boom (mvdboom@me.com) 06-51559005

Noaberschap Almen Oost (Dorpsstraat vanaf einde bebouwde kom ter hoogte van fam. Spekreijse, Ehzerallee, Vordenseweg, Lage Lochemseweg, Velhorst , Hogenkampsweg.....) groepsbeheerder Ingrid van den Brink (vandenbrink.ingrid@gmail.com)  06-13782524

Alarm Scheggertdijk (Scheggertdijk en het buitengebied ten noorden van het Twentekanaal, Kapelweg, Hulzerdijk, Wagenvoortsdijk, Elzerdijk, Harfsensesteeg, Asselerweg, Asselerpad, Azinkdijk, Oude Azinkdijk,  Haarbroeksteeg, Zutphenseweg......) groepsbeheerder Annemarie Kok (annemarie_kok@hotmail.com) 06-48936438

Een ieder die mee wil doen met de Whats App buurtpreventie kan zich rechtstreeks aanmelden bij de groepsbeheerder van de straat, waarin hij/zij woont.

Uitgangspunt van de buurtpreventie is, dat de SAAR regels in acht worden genomen:

 • S = Signaleren
 • A= Alarmeren, dit is bij een verdachte situatie eerst 112 bellen
 • A= Appen naar de leden van de whats app groep en daarin vermelden dat je 112 gewaarschuwd hebt
 • R= Reageren, al dan niet besluiten om met de buren op het onraad af te gaan

De politie, die op 112 uitrukt, zal altijd weer contact opnemen met de melder van het onraad. Het is dan dus de bedoeling dat deze door de andere leden van de groep op de hoogte is gehouden van waar de inbreker zich begeeft.

Heeft u nog vragen of aanvullende suggesties meldt deze dan bij de VAB, vab@almen-info.nl of Anja Harkink 0575-431267.